European Media Partner
Dr. Ir. Leon Meijer GEZONDHEID

Gezondheid is meer dan een keuze

Voor wethouders was de portefeuille ‘publieke gezondheid’ een soort corvee, iemand moest het doen. Inmiddels is deze taak in importantie gestegen. En die gezondheid start met inzet op preventie. Breed als beleid voor een land en een stad. En heel persoonlijk, voor mijn gezin en mijzelf. De huidige coronacrisis maakt haarfijn duidelijk dat er een wereld te winnen is als we aandacht geven aan onze leefstijl en onze leefomgeving.

Leefstijl, en de gezondheid die volgt uit leefstijl, wordt door veel méér bepaald dan de optelsom van persoonlijke keuzes. 

Neem het thema gezonde lucht, of beter: ventilatie. Welke werknemer vroeg zich vóór de crisis af of de ventilatiesystemen in zijn/haar kantoorgebouw wel afdoende waren?  We wisten al dat slechte ventilatie kan zorgen voor luchtwegklachten, ademhalingsproblemen, hoestbuien. Maar nu het vergrootglas ligt op verspreiding van virusdeeltjes zijn er - terecht - miljoenen euro’s vrijgemaakt om de ventilatie in scholen op orde te brengen. Hoe zit dat dan eigenlijk in ons eigen huis, vaak perfect geïsoleerd om energie te besparen maar letten we ook op frisse en gezonde lucht in huis?


En dan de relatie tussen overgewicht en coronapatiënten op de IC.  Van de Nederlandse bevolking heeft 50 procent overgewicht en 15 procent ernstig overgewicht. Kijken we naar de Covid patiënten op de IC dan heeft 78 procent overgewicht en 34 procent ernstig overgewicht. Voor het eerst werden de risico’s van overgewicht pijnlijk zichtbaar in persoonlijke levens, in druk op de zorg en in maatschappelijke kosten. 


Nu lijkt het ergens logisch om deze groep mensen aan te spreken en te zeggen “had je maar niet”. Echter: leefstijl, en de gezondheid die volgt uit leefstijl, wordt door veel méér bepaald dan de optelsom van persoonlijke keuzes. Zo bepaalt bijvoorbeeld de voeding en het gewicht van een aanstaande moeder in de baarmoeder al aanleg voor overgewicht van de baby zelf. Let de aanstaande moeder niet op gezonde voeding, dan heeft haar kind op zes- en tienjarige leeftijd meer kans op overgewicht en een hogere bloeddruk.


Maar het gaat verder dan dat, want hoe realistisch is het om mensen met een kleine beurs te vragen gezond te eten als ongezond voedsel nog goedkoper en vaker in de aanbieding is dan gezond voedsel? Van mensen te vragen gezonde keuzes te maken als we in de meest obesogene samenleving ooit leven?  


Zeven jaar geleden werd ik wethouder ‘Voedsel’ in Ede. En zo startte een ontdekkingstocht naar het aanbod van gezonde voeding in onze stad. Op scholen, in het ziekenhuis, in de horeca, de sportkantine etc. We hebben geleerd dat het aanbod van groot belang is. Maar we hebben ook geleerd dat het bij u en mij als individu begint. Het heeft geen zin om te wachten tot de samenleving verandert. Wij zijn tenslotte die samenleving. U bent werkgever, werknemer, ouder, inwoner, (mantel)zorger. In elk van die rollen kunt u zich een doel stellen, geïnformeerde keuzes maken. Deze special is een mooie motivator om werk te maken van preventie en een gezonde leefstijl. Heel veel voldoening daarbij en vooral: blijf gezond! Dr. Ir. Leon Meijer, 

Wethouder Food gemeente Ede & Nationaal Preventie akkoord voorzitter ‘aanpak problematisch alcohol gebruik’

Delen

Journalist

Related articles