European Media Partner

Gezondheid en vitaliteit voorop bij duurzame inzetbaarheid

Voor de meeste werkgevers is het een ideaal streven; werknemers die een werkend leven lang gezond en vitaal blijven zodat je ziekte en verzuim op de werkvloer voorkomt. Toch loopt de levensweg en loopbaan van een individu vaak niet volgens een rechte lijn, maar eerder langs een grillig pad met ‘ups en downs’.

“Als een werknemer uitvalt door ziekte wil je als werkgever dat die persoon op de juiste manier wordt terug begeleid naar werk. Maar een stap daarvoor is misschien nog wel veel belangrijker, namelijk om daadwerkelijk te kijken hoe je iemand inzetbaar houdt. Dit valt onder duurzame inzetbaarheid. Je kijkt onder andere of iemand nog binnen zijn functie past. Vindt hij of zij het werk nog leuk, is er perspectief en wat is het doel waar hij of zij naar toe wil groeien. Kortom je bent samen bezig met ontwikkeling en groei van een werknemer. Dit aspect komt nu nog vaak veel te laat aan de orde binnen organisaties. Pas als iemand zijn baan dreigt te verliezen of als er een reorganisatie plaatsvindt en er plotseling geen plek meer is. Daarom pleiten wij als brancheorganisatie ervoor dat je dit al veel eerder kan doen. Zowel de werknemer als de werkgever moeten hier alert op zijn en het liefst ook vanaf de start van de loopbaan”, licht Petra van de Goorbergh toe, directeur van branchevereniging OVAL.


Een profielschets of organisatiescan maken kan een eerste stap zijn in de goede richting en kan je helpen hoge verzuimkosten te vermijden. “Door al in een vroeg stadium een RisicoInventarisatie en Evaluatie (RI&E) in te vullen in het kader van preventie van verzuim krijg je inzicht in een aantal thema’s die kunnen spelen in een organisatie bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, werkdruk, psychische klachten of leiderschap. De uitkomsten kunnen een handvat zijn voor een ondernemer. Zo weet hij wat aandachtspunten zijn als het gaat om inzetbaarheid van zijn werknemers en wat belangrijk is voor de organisatie. Vaak zien we bij startups dat aanpak rondom inzetbaarheid en voorkomen van verzuim niet op 1 van de actielijst staan. Toch moet je als kleinere ondernemer ook achterhalen wat er speelt. Dat doe je aan de hand van data, bijvoorbeeld door te kijken naar hoe hoog je verzuim is, hoe lang mensen bij je blijven werken en wat je aan ontwikkeling besteedt. De basis goed op orde brengen is een onmisbaar beginpunt”, benadrukt van de Goorbergh. Bovendien kunnen dienstverleners daarbij helpen.


Ook speelt een veranderd werkveld in combinatie met een hoge werkdruk mee bij duurzame inzetbaarheid. “De scheidslijn van werkleven en privé vloeien steeds meer in elkaar over, mensen zijn via allerlei devices constant bereikbaar. Dat maakt het soms minder duidelijk waar de grens ligt terwijl de werkdruk wel toeneemt; mensen ervaren meer stress. De een kan daar beter mee omgaan dan de ander. Maar een te hoge werkdruk en een zware psychische arbeidsbelasting kunnen voor sommige mensen tot burn-out klachten leiden. De kern is toch om in gesprek te blijven met je medewerkers. Zo ontdek je of er onderliggende situaties spelen, dat kan bijvoorbeeld thuis de zorg voor een ziek kind zijn waarbij je werktijden kunt aanpassen. Zorg daarom dat je de zaken boven tafel haalt. Het klinkt vrij simpel, toch vergt het een onderling vertrouwen en is het een andere manier van een gesprek voeren door niet op een hiërarchische lijn te zitten.”

Delen

Journalist

Related articles