European Media Partner
Natalie Hofman MANAGEMENT

Geen duurzame toekomst zonder facility management

Weinigen zullen het zich beseffen, maar facility management is de sleutel naar een duurzame toekomst. Organisaties die hun facility management op orde hebben, zullen makkelijker kunnen voldoen aan de uitdagingen rond verduurzaming van gebouwen en duurzame inzet van mensen. Het traditionele beeld rond facility management verdient dus bijstelling.

Facility management is een breed vakgebied en gaat niet alleen over het onderhouden en exploiteren van gebouwen, maar ook – en wellicht vooral - over de interactie van een gebouw met de mensen die er werken, leren, beter worden of wonen en de interactie van gebouwen met hun omgeving en de samenleving. Ons vakgebied is verantwoordelijk voor de prestaties van gebouwen en beïnvloedt het gedrag en welbevinden van de mensen die er verblijven.


Facility management houdt niet op bij schoonmaak of beveiliging. Het omvat alle diensten en middelen die organisaties moeten organiseren om het primaire proces te ondersteunen. Van huisvesting en beveiliging, tot het organiseren van alle benodigde dienstverlening om het personeel op de werkplek te ondersteunen. Er wordt dan ook steeds meer gesproken over werkplekmanagement. Maar dat is niet de enige ontwikkeling in ons vakgebied. Waar facility management vroeger vooral een uitvoerende taak was, is het nu een strategische discipline. Samenwerking met aanpalende vakgebieden, zoals HR en IT zijn belangrijk en de facility manager pakt daarin steeds vaker de regierol. 


Binnen het vakgebied verschoof de aandacht de afgelopen jaren naar het bevorderen van duurzaamheid en de omgang met de toenemende digitalisering. Zo moeten we nu voortdurend rekening houden met de ambitieuze klimaatdoelen van Parijs en de strenge regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een zware opgave gezien de snelle digitalisering van bedrijfsprocessen en het toenemende gebruik van (eigen) apparaten op de werkvloer. Ook cybersecurity wordt steeds meer de verantwoordelijkheid van de FM’er, doordat steeds meer apparaten verbonden zijn met het internet. Waar we voorheen de voordeur moesten beveiligen, vraagt een gebouw dat vol zit met technologische toepassingen om een hele andere aanpak en beveiliging.


Samenwerking is dan ook ‘key’ en – niet verrassend – in 2019 een belangrijke rode draad in de activiteiten van onze vereniging. Samen ontdekken, elkaar inspireren om samen te groeien naar en verbonden te zijn met een duurzame toekomst. Explore. Inspire. Connect.

Delen

Journalist

Related articles