European Media Partner
Marc Calon, voorzitter LTO Nederland VOEDINGSINDUSTRIE & AGRICULTUUR

Geef boeren de ruimte voor oplossingen

De land- en tuinbouwsector staat volop in de belangstelling. Voor oplossingen voor de stikstofcrisis en de uitwerking van het Klimaatakkoord wordt nadrukkelijk naar de boeren gekeken. Die werken hard om te kunnen leveren. Daar gaan ze in de toekomst ook gewoon mee door. Het zal u wellicht verbazen dat wij niet de grote boosdoener in de duurzaamheidsproblematiek zijn. Slechts 14% van de broeikasgasemissie komt op ons conto. De land- en tuinbouw is dan ook de enige producerende sector die minder CO2 uitstoot dan geraamd. Sinds 1990 heeft de sector de uitstoot van broeikasgassen met 19% teruggedrongen. En de laatste 25 jaar heeft de sector ook hun stikstofemissie met 67% gereduceerd.

LTO Nederland onderschrijft de urgentie van het klimaatprobleem, maar boeren kunnen hun emissies alleen verder terugdringen en bijdragen aan structurele oplossingen als zij de ruimte houden om te innoveren. Ruimte om te experimenteren, ruimte om te investeren. Dat kan niet zonder financiële ondersteuning en bestendige wet- en regelgeving met visie voor de lange termijn. Om innovatieve emissiearme technieken mogelijk te maken, moet de regeldruk omlaag. De laatste jaren is immers wet op wet, regel op regel gestapeld. En die hebben elkaar niet allemaal versterkt, integendeel. 

Ondertussen wordt door boeren al volop geëxperimenteerd en geïnnoveerd. Zo wordt CO2 uit de industrie in de kassen hergebruikt. Er wordt getest met CO2 vasthoudende technieken in landbouwgrond met minder ploegen, CO2-vasthoudende beplanting en meer permanent gras. Er wordt geëxperimenteerd met diervoeding, mestopslag en andere/minder bemestingstechnieken door precisielandbouw. Boeren zijn al ver met emissiearme stallen en mestverwerking waarbij mest en urine van elkaar worden gescheiden. En zo kan ik nog wel even doorgaan. De lijst is lang. Maar voor dit soort innovaties is financiële bewegingsruimte onontbeerlijk.

Deze campagne gaat onder andere over duurzaamheid in de agrarische sector. Als er één beroepsgroep is die in en met de natuur werkt en over generaties heen het landschap op het platteland kleurt en beheert, dan zijn het de boeren wel. Generatie na generatie bewerken zij het land en produceren zij veilig voedsel voor een gezonde bevolking waarmee zij voor economische welvaart zorgen. Zij voelen de gevolgen van klimaatverandering als eerste. Daarom willen boeren met innovatieve maatregelen voor emissiereductie aan hun toekomst werken. Ik noem dat duurzaam!

Delen

Journalist

Marc Calon

Related articles