European Media Partner

Ga juist nu voor een kredietverzekering

Een kredietverzekering helpt bedrijven om verliezen te beperken wanneer een klant de factuur niet meer kan betalen. Niet alleen in geval van een faillissement maar ook gewoon bij een ruime betalingsachterstand keert de verzekeraar uit. Nederland telt bijna 1,8 miljoen bedrijven waarvan ongeveer tien procent zakendoet op rekening met andere bedrijven in binnen- en buitenland. Ongeveer tachtig procent van deze bedrijven doet zaken zonder kredietverzekering en loopt hiermee een toenemend risico dat facturen niet geïnd kunnen worden. 

Een bedrijf met een kredietverzekering krijgt normaliter het grootste deel van de openstaande vorderingen uitgekeerd wanneer de klant de rekening niet kan betalen. Vaak ligt dit percentage tussen de 75 en 85 procent, zo stelt het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel. Toch is de verzekering nog niet erg populair. Er leven namelijk veel vooroordelen over deze verzekering. Veel mensen denken dat een kredietverzekering erg duur is, dat verzekeraars alleen de goede risico’s willen verzekeren of dat het een administratieve belasting zou geven. Dat is echter niet het geval. De premies zijn op dit moment weer iets aan het stijgen maar lagen begin 2020 op het laagste niveau ooit. Ook is de hoogte van een kredietverzekering afhankelijk van de vorm die je kiest. Gebaseerd op je omzetvolume, het aantal debiteuren, het gedekte percentage, het vestigingsland van debiteuren en de hoogte van het eigen risico kan de premie hoger of lager uitvallen. Daarnaast zijn kredietverzekeraars niet gebaat bij het structureel afwijzen van kredietlimieten. Ook de administratieve belasting valt mee.


Aan een kredietverzekering zitten echter wel een aantal voorwaarden. Zo stelt de Kamer van Koophandel dat er wordt verwacht dat het bedrijf zelf al een goed debiteurenbeheer voert. Vaak worden bedrijven met een kredietverzekering zich daarom ook meer bewust van de risico’s en wordt het debiteurenbeleid zelfs strakker gevoerd dan de verzekeraar van ze verwacht. Bovendien weten veel mensen niet dat er een hoge mate van maatwerk mogelijk is in de polisvoorwaarden. Als het ware kun je samen met de verzekeraar de spelregels bepalen.


De interesse voor kredietverzekeringen is door de coronacrisis de afgelopen maanden alleen maar toegenomen. Met name omdat bedrijven zich meer bewust zijn geworden van de risico’s. Het is duidelijk dat we een onzekere economische tijd tegemoet gaan. Naast COVID-19 staat er ook nog een Brexit op de stapel. Economen en verzekeraars verwachten een toename van 30% van het aantal faillissementen. Als dit scenario werkelijkheid wordt dan gaan heel veel bedrijven hier financieel door geraakt worden. Een kredietverzekering zou dan een oplossing kunnen zijn om deze risico’s te beperken.

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles