European Media Partner

Franchise Crisis Proof?

Het algemeen economisch klimaat in Nederland is al enige jaren gunstig en ook de ontwikkelingen in franchiseland zijn al jaren positief. Toch lijkt het erop dat er een wettelijke verankering gaat komen voor de franchisemarkt. Een grote markt die niet alleen toonaangevend is voor de Retail in de binnenstad, maar ook zijn weg heeft gevonden in markten zoals Dienstverlening, Food, Industrie en Zorg. Een wettelijke verankering maakt een aantal spelregels zeker duidelijker, zowel voor franchisegevers als ook voor franchisenemers. Franchise is tegenwoordig veel meer dan alleen een supermarktformule.

Franchise is een samenwerking tussen twee zelfstandige ondernemingen waarbij franchisegever bepalend is. Als franchisenemer besteedt u eigenlijk bepaalde taken uit aan een franchisegever tegen betaling van een franchisefee. Hoe hoger de fee, hoe meer u mag verwachten in toegevoegde waarde aan diensten en ondersteuning. Zo heeft u zelf meer tijd voor het lokale ondernemerschap, aandacht voor uw klant en leveren van kwaliteit en service. Essentieel, zeker wanneer het tegenzit. Meer slagkracht, herkenning in de markt en een betere concurrentiepositie. 


Het resultaat van deze samenwerking wordt bepaald door vertrouwen in elkaar, streven naar hetzelfde doel en transparantie in de wijze van nastreven van deze doelen. Het is niet erg als er twee verschillende belangen zijn, als maar vooraf duidelijk is dat beide belangen behartigd worden.


Deze toegevoegde waarde van de franchisegever laat zich ruwweg vertalen in 4 diensten. Allereerst het leveren van nieuwe klanten, om zo stijging van de omzet te realiseren. Dit is gericht op conversie. Ten tweede zorgt de franchisegever voor naamsbekendheid en merkwaarde; waar staat het merk voor? Ook leveren franchisegevers inkoopvoordeel. Door gezamenlijk in te kopen bent u in staat betere marges te maken, hetgeen essentieel is als door gevolg van verslechtering van de markt de concurrentiepositie en de marges onder druk komen te staan. Tenslotte leveren zij ook back office ondersteuning, trainingen, ICT oplossingen. Denk hierbij aan de klantenservice, online bestellen, commerciële of technische trainingen, begeleiding, benchmark, online platform, centrale administratie en meer.


De wettelijke verankering moet ervoor zorgen dat alle partijen profiteren van betere afspraken, meer transparantie in besteding van budgetten en een juiste route als het gaat om besluitvorming. Plannen worden dan door de franchisegever opgemaakt, gedeeld met de Franchiseraad of bestuur van een franchisevereniging en pas nadat er voldoende draagvlak is geïmplementeerd. Dan is franchise zeker toekomst proof!


Bart van der Schoot, Voorzitter Belangenvereniging voor Franchisenemers

Delen

Journalist

Related articles