European Media Partner

‘Focus op het proces voor het beste resultaat’

Iemand kan nog zoveel (aangeboren) talenten hebben, maar als iemand niet de juiste mindset heeft kan deze persoon minder succesvol worden dan aanvankelijk werd gedacht. En deze mindset kan door vele gebeurtenissen, complimenten of omgevingen worden beïnvloed.

“Een mindset is de basisovertuiging over hoe iemand denkt over talent en de ontwikkelbaarheid daarvan”, vertelt Bart Heuvingh, oprichter van Sportmindset en auteur van het boek ‘Talent van morgen’. “Er zijn twee mindsets te onderscheiden: de groei mindset en de statische mindset. Een sporter met een groei mindset is ervan overtuigd dat talenten en vaardigheden te ontwikkelen zijn. Daartegenover staat de sporter met een statische mindset die gelooft dat talent aangeboren is. Uit vele onderzoeken is gebleken dat de sporter met een groei mindset zich beter ontwikkelt dan de sporter met een statische mindset. Een groei mindset is dus essentieel voor een optimale ontwikkeling van vaardigheden en talenten. Niet alleen bij sporters, maar ook bij kinderen, ouderen en trainers. Een directe gebeurtenis die ervoor kan zorgen dat iemand zijn mindset verandert is bijvoorbeeld het lezen van een boek erover.”


Helaas bestaat er geen quick fix om een statische mindset te behandelen voor iedereen, gaat Heuvingh verder. “Een boek of een video kan een mooie eerste stap zijn, maar is vaak niet genoeg. Maar dat betekent niet dat we het dan maar moeten negeren. Bij een aanstormend voetbaltalent, die zegt ‘ik ben nou eenmaal een slechte slaper’ en als gevolg van die mindset niets met slaap tips doet, is het belangrijk door te vragen. Ga niet enkel meer tips geven, maar probeer eerst op overtuigingsniveau de mindset van statisch naar groei te krijgen. Ik slaap nu slecht, maar kan wel beter leren slapen is al meer een overtuiging die leidt tot actie. Wanneer iemand zich daar bewust van is kunnen er doelstellingen worden opgesteld. Een leerdoel kan bijvoorbeeld zijn om vaker te gaan lezen voor het slapen. Focus op het proces om uiteindelijk het beste resultaat te halen, omdat je op het proces invloed hebt. Vervolgens is het belangrijk om de ontwikkeling zichtbaar te maken. Laat zien wat iemand al beter doet en hoe vaak dat het geval is. Wanneer iemand zelf ziet dat hij of zij groei doormaakt zal dit stimuleren tot verdere groei. En heel belangrijk is het inzetten van complimenten. Maak niet alleen een compliment wanneer er resultaat is geboekt, maar ook tijdens het proces van verbetering.”


Toch zal dat bij de een beter werken dan bij de ander, aldus Heuvingh. “Een groei mindset kan ook worden bereikt door anderen te zien ontwikkelen. Peer to peer contact werkt altijd het beste, ook in families. De omgeving heeft namelijk een grote invloed op welke mindset iemand zal krijgen. “Children have never been very good at listening to their elders, but they have never failed to imitate them” is een mooie quote van James Baldwin in dit opzicht. Als iemand in de familie zegt: ik ben nu eenmaal een slechte eter, dan zal deze statische mindset ook de rest beïnvloeden. Andersom zullen de nieuwe voedingskeuzes van een familielid eerder een groeimindset beïnvloeden, omdat iemand ergens ontwikkeling in laat zien. Bovendien is een groei mindset voor families goed om stress tegen te gaan. Wanneer iemand talenten en vaardigheden ziet als iets dat hij kan ontwikkelen is die persoon in staat om bij een fout daarvan te leren en vervolgens zichzelf te verbeteren. Iemand met een statische mindset zal denken ‘zie je, ik kan het niet’ en kan daardoor sneller in paniek of zelfs gestresst raken. Het is bekend dat stress niet goed is voor onze gezondheid. Ook uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat een groeimindset tot minder stress leidt. Wanneer je jezelf en jouw familie gezonder wilt laten leven, dan helpt een groeimindset, terwijl een statische mindset juist als een onnodige rem werkt.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles