European Media Partner

Fierit geeft zorg de ruimte

Fierit is de nieuwe naam van Unit4 Cura. Fierit is trots. Op haar medewerkers, klanten en vooral op de mensen die zorgen. Voor hen zet Fierit haar kennis en daadkracht in, om met innovatieve software de zorg te ondersteunen en processen gemakkelijker te maken. Zo geeft Fierit zorg de ruimte.

Fierit maakt sinds enkele maanden onderdeel uit van Tenzinger en is daarmee de grootste leverancier van software in de gehandicapten-, ouderen- en thuiszorg. En dat biedt nieuwe kansen.


“Duurzame toegankelijkheid tot hoogwaardige zorg is een van de grote uitdagingen in Nederland”, zegt Olav van de Reijken, algemeen directeur van voormalig Unit4 Cura. “Helemaal vanwege de dubbele vergrijzing die ons staat te wachten. De zorgvraag neemt de komende jaren toe terwijl het aantal mensen dat kan zorgen daalt.”


“Wij geloven dat onze zorgsoftware daarbij het verschil kan maken. We maken slimme toepassingen die de regie over het zorgproces zoveel mogelijk teruggeeft aan de cliënt en de zorgverlener. Dat lukt nog beter nu Tenzinger ons de slagkracht geeft om te focussen op innovaties, waarmee zorgverleners zoveel mogelijk tijd aan hun cliënten kunnen besteden.”


Juist daar is nog veel winst te behalen. Zo is een zorgprofessional nu nog tussen de 20 en 25 procent van zijn of haar tijd kwijt aan repetitieve en administratieve handelingen. Deze administratieve handelingen zijn vaak nodig om de verleende zorg te verantwoorden en de kosten daarvan te kunnen declareren.


“Daarin willen wij het verschil maken. We willen slimme software maken die de professionals ondersteunt. In onze eenvoudige, intuïtieve software kunnen registraties en rapportages zo veel mogelijk geautomatiseerd worden ingevoerd en dat scheelt veel tijd.”


Fierit kan, als onderdeel van Tenzinger, nu zelfs een stap verder gaan. Tenzinger is ook de moedermaatschappij van onder andere Medicore, dat al ruime ervaring heeft met data science-projecten, zoals sentimentanalyse in de GGZ en jeugdzorg. “Die kennis en ervaring worden ook ingezet bij Fierit. Daarmee kunnen we patronen ontdekken, signaleren en voorspellen, waardoor de zorgprofessional nog betere zorg kan verlenen.”


“Het mes snijdt aan drie kanten. Fierit bespaart zorgprofessionals veel tijd door het administratieve proces tot een minimum te reduceren, waardoor het werk aantrekkelijker wordt en het verloop terugloopt. De data geven de zorgmanager en zorginstellingen inzicht en de kans om op tijd bij te sturen. En doordat we dezelfde data makkelijker kunnen ontsluiten, kunnen we ook een bijdrage leveren aan de zorg in Nederland.”


Dus ja, Fierit is trots op zijn medewerkers, klanten, producten en op de mensen die zorgen. Niet voor niks komt fier terug in de naam van de organisatie. Maar we zijn er nog niet. “Er is nog veel te winnen. Daarom komen wij in actie. Fierit geeft zorg de ruimte!”


fierit.nlDelen

Journalist

Related articles