European Media Partner

Facility trends en prio's: wake-up call!

Wat zijn de belangrijkste facilitaire trends en prioriteiten voor de komende tijd? Vergis u niet: verschillende ontwikkelingen komen razendsnel op u af en zetten Facility onder druk! Hopelijk heeft u het 'juk' van cost center inmiddels van u afgeschud en heeft u de uitbesteding van verschillende facilitaire diensten volbracht voor de organisatie. 

Maar dan? Wat blijft er over om facility intern op de kaart te zetten en uw toegevoegde waarde aan te tonen? Het goede nieuws is dat er nog meer dan voldoende kansen liggen om uw unieke expertise in te zetten voor de organisatie. Maar dan moet u wel in actie komen:


Neem de werkplekbezetting onder de loep. En dan niet zozeer vanuit kostenoogpunt. Inmiddels is duidelijk dat de ideale werkplekbezetting van 0,7 in het kader van flexibilisering niet langer heilig is. De 'rampverhuizing' van verschillende ministeries naar Rijnstraat 8 in Den Haag heeft dat maar weer eens laten zien. Het vernietigende onderzoeksrapport dat hierover is gepubliceerd maakt duidelijk waar u het verschil kunt maken: met het creëren van een mensgerichte werkomgeving waarin medewerkers zich thuisvoelen en optimaal kunnen presteren.


Breng gedrag met data in beeld (en handel ernaar). ‘We moeten duidelijke regels opstellen voor het gebruik van de werkplekken.’ ‘De medewerkers willen maar niet naar de daarvoor bestemde ruimtes gaan voor overleg.’ Verzuchtingen die u waarschijnlijk wel herkent vanuit uw eigen werksituatie. Ze gaan uit van de ‘maakbaarheid’ van natuurlijk gedrag van mensen. Dat medewerkers zich maar moeten schikken naar hun werkomgeving. Je kunt je ook afvragen in hoeverre die werkomgeving echt aansluit bij de wensen en behoeften van de eindgebruikers. Tip: ga het gedrag van de medewerkers meten en analyseren. Er is inmiddels voldoende technologie voor handen om er uw voordeel mee te doen.


Maak de werkomgeving wendbaar en circulair. Nieuwe werkvormen zoals Agile stellen andere eisen aan de werkomgeving. Om hierin te faciliteren moet u die zo wendbaar mogelijk inrichten, zodat u soepel met de (veranderende) wensen van de organisatie kunt meebewegen. En als u toch met de inrichting bezig bent, maak die dan meteen zo circulair en duurzaam mogelijk. Ook hier kunt u zich onderscheiden als de bewaker van de MVO-gedachte binnen de organisatie; iedereen heeft er de mond van vol maar u maakt echt werk van duurzaamheid!


Zorg dat medewerkers zich welkom voelen. De war for talent wordt mede beslist door het bieden van een aantrekkelijke werkomgeving. Als het goed is bent u 'koning(in) gastvrijheid', dus heeft u de sleutel in handen om nieuwe talenten hiermee binnen te halen. Nu het werk door alle digitale mogelijkheden zo'n beetje overal gedaan kan worden, is er extra reden om uw customer journey grondig onder de loep te nemen. Geef medewerkers dus een goede reden om naar kantoor te komen!


Peter van den Hout, Hoofdredacteur F-Facts.nl en programmamanager F-Academy


Delen

Journalist

Related articles