European Media Partner

Facility management moet betrokken worden bij de bedrijfsstrategie

Facility management wordt door vele bedrijven beschouwd als een dienstverlenende afdeling binnen de organisatie. Service units die diensten als de catering, schoonmaak en diensten op het gebied van het gebouw aansturen. Echter, de vraag is of we facility management daarmee niet tekort doen.

Facility Management zou namelijk een nuttige bijdrage kunnen leveren aan de strategievorming van bedrijven, aldus professor Ed Vosselman, dean of research bij IFMEC. “Dat zien we al bij de ontwikkelingen rondom het kantoor tijdens de coronacrisis. De facility manager is degene die het thuiswerken mogelijk maakt. Dat soort kennis is heel bruikbaar bij het vormen van een strategie.”


Professor Ed Vosselman, dean of research bij IFMEC


Zeker nu we onze weg naar het kantoor weer terugvinden kan de facility manager een grote bijdrage leveren. “Ze hebben heel veel kennis over de inrichting van het gebouw en de services daarin”, vertelt Vosselman. “Zij kunnen het topmanagement dus goed adviseren over het inrichten van de organisatie op zo’n manier dat de veiligheid gewaarborgd blijft wanneer men terugkeert naar kantoor. We moeten FM daarom minder zien als een serviceafdeling en hen een meer adviserende rol toekennen.”


De rol die facilty management nu speelt, is vooral georganiseerd vanuit efficiency, stelt Vosselman. “Als je facility management ziet als een leverancier van diensten is het makkelijker om dat uit te besteden. De laatste jaren hebben we alles zo goedkoop mogelijk willen doen en veel gestandaardiseerd. Wil je echter innovatie stimuleren, en daar gaan we de komende jaren naartoe, dan moet je FM echt gaan betrekken bij de besluitvorming. Zeker in een tijd waarin alles razendsnel verandert moeten we meer gaan bezinnen op de economie van de toekomst en voortdurend gaan nadenken over hoe we dingen anders kunnen doen. Anders blijf je simpelweg niet bij. Innovatie is van levensbelang voor een organisatie en op lange termijn belangrijker dan efficiëntie. Daarom zou de rol van FM ook moeten veranderen.”

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles