European Media Partner

Extra prikkel voor smart industry

Boost: dat is zoiets als een extra opzwieper in het Engels. BOOST is echter ook de naam van het Smart Industry-netwerk in Oost-Nederland, en als zodanig als één van de vijf regionale Smart Industry Hubs verbonden Programmabureau Smart Industry.  “Wij vertalen de landelijke actieagenda door in de regio”, vertelt projectleider Robin Burghard. De organisatie wil daarmee ondernemers in de duurzame producerende industrie bewust maken van de kansen die de digitale revolutie biedt. 

Het creëren van extra awareness bij de doelgroep van ondernemers, onderwijsinstellingen en overheidsfunctionarissen is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Robin Burghard benadrukt dat het immers van groot belang is om buiten de poort van de eigen organisatie te kijken. “Bedrijven moeten gestimuleerd worden om zich door een brede scope te oriënteren op nieuwe kansen en nieuwe waardecreaties”, vertelt Burghard.


Social media zijn een prachtig instrument om onderling overleg te stimuleren, bijvoorbeeld doormiddel van een LinkedIn-groep. En behalve het organiseren van bijeenkomsten om te komen tot informatie-uitwisseling kunnen tevens voucherregelingen een stimulans zijn om ondernemers op weg te helpen. Zo zijn vorig jaar 232 bedrijven ondersteund met het aanvragen van die vouchers, die een financiële prikkel kunnen opleveren van 10.000 euro per aanvraag.

Delen

Journalist

Hugo Schrameyer

Related articles