European Media Partner

Engineering en Robotisering brengt onderhoud naar hoger level

Met behulp van engineering en data-analyse, daarbij gebruikmakend van nieuwe robottechnologie, is de inspectie en onderhoud aan olie- en gasplatformen op open zee sterk verbeterd.

Verspreid over de Nederlandse zone van de Noordzee zijn tientallen platformen beschikbaar die een lange historie hebben bij het produceren van gas en olie. Hoe verschillend deze platformen ook zijn, wat deze onderling bindt, is dat de integriteit van de constructie en het onderhoud ervan nauwkeurig wordt bewaakt. Op de Noordzee kan het zeker gedurende de herfst- en wintermaanden immers behoorlijk stormen en spoken. Deze aanvallende omstandigheden oefenen forse krachten uit op de constructies van de platformen, hetgeen betekent dat de stabiliteit van de bouwwerken een structureel punt van aandacht blijft.


Nu is die controle op de stabiliteit weliswaar onveranderd gebleven, terwijl de uitvoering ervan in de loop der jaren een andere invulling kreeg. Kende de controle voorheen vooral een fysiek component, ingevuld door veel manuren, tegenwoordig is de controle vooral een engineering and data- en analysegedreven exercitie. Deze Risk Based Inspection tilde de controle naar een hoger niveau en zorgde voor een daling van de risico’s. Bij de uitvoering ter plekke ligt de nadruk niet zozeer op fysieke inspanning, maar veel meer op onderzoek.


Specialisten die daar een aanvullende toelichting op kunnen geven, zijn Toni Covic en Peter Bierdrager van olie-en gas multinational Total E&P Nederland, en expert Rolf de Vries. Total E&P NL heeft daarmee zelfstandige verantwoordelijkheid wat betreft de integriteitscontrole van de eigen platformen. Toni Covic laat in een presentatie op het hoofdkantoor in Den Haag zien dat de inspecties voorheen voorgeschreven was op vaste intervallen en vooral door mensen werd uitgevoerd. En dat was geen werk voor mensen die wat bangig waren aangelegd. Hangend en gezekerd aan koorden voerden medewerkers hun inspecties uit boven het wateroppervlakte, terwijl dat onder de zeespiegel werd gedaan door duikteams. 


Hoe afdoende die controles ook waren, in de loop van vorig decennium ontstond toch steeds meer de behoefte om dat proces op een actuele wijze in te vullen. Covic: “Niet dat we te kampen kregen met incidenten, maar aan fysieke controles zit natuurlijk altijd een risico vast. Door de ontwikkeling en implementatie van Risk Based Inspection en door gebruik te maken van nieuwe technieken, zoals robottechnologie,  en dit te koppelen aan meer datagedreven analyses, konden de onze inspection-, repair- and maintenance-campagne (IRM) terugbrengen van 120 dagen in 2016 naar 19 dagen in 2019. Bovendien wordt het werk nu niet meer uitgevoerd door fysieke duikoperaties, maar door onderwaterrobots met speciaal ontwikkelde tools. Het verminderen van fysieke risico’s bij inspecties, zonder tekort te doen aan de kwaliteit van de controles, is een belangrijk argument om deze nieuwe koers in te slaan. Risico’s op fysieke letsel en de impact op het milieu is daardoor significant afgenomen.”


Bovendien, ligt Rolf de Vries verder toe, is deze efficiëntere en slimmere manier van inspecteren sprake van zowel een aanzienlijke kostenreductie als vermindering van impact op het milieu. “Door de omslag die door Total werd ingezet, konden wij als onderhouds- en controlebedrijf specifieker toezicht houden op kritische factoren. Er zijn minder manuren en controlewerkzaamheden nodig, maar de output daarvan is veel gerichter en kwalitatief hoogwaardiger.”


Daar komt bovendien nog bij dat deze nieuwe technologie niet alleen toepasbaar is voor onderhoud aan gas- en olie productie platformen. Er staan tal van nieuwe activiteiten op de Noordzee op stapel, waaronder de aanleg van verschillende windparken met vele tientallen windturbines. Ook onderhoud daarvan kan door deze aanpak gestructureerd worden uitgevoerd. 

Delen

Journalist

Hugo Schrameyer

Related articles