European Media Partner
Manon Janssen, Boegbeeld Topsector Energie, Voorzitter Industrietafel Klimaatakkoord ENERGIE

Energietransitie om de planeet leefbaar te houden

Veranderingen gebeuren allemaal tegelijkertijd, op grote schaal en met een ongekende snelheid. De energietransitie is het voorbeeld van zo’n verandering. En ik maak me zorgen; want het gaat niet goed met onze planeet.

Het meest recente IPPC rapport geeft opnieuw aan dat wij mensen drastisch actie moeten ondernemen om onze planeet leefbaar te houden. Waar we dit vijf jaar geleden nog moesten uitleggen, is dit inmiddels wel duidelijk bij de meeste mensen. Er is dus hoop – maar we moeten wel aan de bak. 


We moeten ons energiesysteem ombouwen van een model gebaseerd op éénrichtingsverkeer van product naar eindverbruiker, naar een model waarin consumenten producenten worden en de regie decentraliseert. Gelukkig zijn we in Nederland goed in dit soort complexe vraagstukken.  


Ons doel voor 2050: 95% CO2 reductie. Maar dit kan pas écht slagen als er breed draagvlak is doorheen alle lagen van de Nederlandse samenleving. Daarom is het Klimaatakkoord, gesmeed in het klassieke poldermodel. De uitdaging voor de industrie is groot. Al het laaghangende fruit is geplukt tussen 1990 en 2015 en het totale CO2 budget moet ook de economische groei accommoderen. Dat vraagt grote investeringen voor onder meer een gelijk internationaal speelveld (EU-ETS), een waterstofprogramma, CCS en nog veel meer. 


Innovatie blijft keihard nodig. Oplossingen bestaan nog niet, zijn te duur of werken nog onvoldoende. Er is meer afstemming, minder regellast en maximale facilitering vanuit de overheid nodig. We willen nog breder afstemmen met bedrijven, kennisinstituten en gebruikers. Want uiteindelijk is de energietransitie alleen haalbaar als we meedoen en de technologie gebruiken. Daarom faciliteert de topsector energie op samenwerkende consortia en meerjarige projecten die over de grenzen van de jaarbudgetten heen kijken.


De mens komt pas echt in beweging als hij het echt wil of echt moet. Dus daarom deze oproep: maak er een persoonlijke missie van, maak fouten en leer, maar ga aan de slag.  Niets doen is geen optie. De energietransitie loopt over de grenzen van ons leven heen en er is niet één waarheid of één pad. Onzekerheid is de enige zekerheid waar we mee moeten werken. Aan ons de taak dus.


Manon Janssen, Boegbeeld Topsector Energie, voorzitter Industrietafel Klimaatakkoord


Delen

Journalist

Related articles