European Media Partner

Effectief digitaal transformeren

3 Vragen aan Mark de Waard, Directeur Advisie

Steeds meer bedrijven houden zich bezig met digitale transformatie. Maar hoe kunnen ze dit effectief doen en welke software is hiervoor essentieel?


Wat is belangrijk bij digitale transformatie van je business processen?

“Naast het goed in kaart brengen van interne en externe processen om digitale transformatie te realiseren, is het op niveau houden van kennis en vaardigheden van medewerkers een permanente uitdaging. Op basis van technische toepassingen zoals Apps, Portalen en Connectivity tools, in combinatie met ERP applicaties, zijn de mogelijkheden eindeloos. Daarbij moet je je altijd realiseren dat digitale transformatie een continu proces is en geen doelstelling op zich. Het is iets waarbij je je moet blijven focussen op de mogelijkheden en die zet je samen om in successen.”


Kan je dit met een voorbeeld concreter maken?

“Organisaties hadden en hebben nog steeds een groeiende behoefte aan een naadloze integratie van hun e-commerce platform met backoffice applicaties.  Daarom worden er e-commerce totaaloplossingen gerealiseerd waarmee we inmiddels het hele proces, van bestelling en levering van de order tot alle nazorg, volledig digitaliseren op een manier die past bij de behoefte. Een ander voorbeeld is de overstap van on-premise naar een Business Cloud platform dat we hebben ontwikkeld op basis van de MicroSoft Azure technologie. Dit soort platformen bieden nog meer technische mogelijkheden voor organisaties.”


Wat voor effect heeft dit bij organisaties?

“Bij veel bedrijven is de synergie van producten/diensten, processen en kennisdeling dit jaar in een stroomversnelling geraakt. Door te blijven ontwikkelen en bouwen op het fundament van de Exact en Microsoft platformen kan de digitalisatie van financiële en andere primaire processen voor bedrijven gerealiseerd worden. De automatische informatie-uitwisseling tussen verschillende systemen realiseert kostenreductie, grotere volumes en verhoging van de servicegraad.”


Delen

Journalist

Related articles