European Media Partner

Eenduidig beleid in Europa en Nederland voor een duurzamere verpakkingsindustrie

Vele klanten van producenten in de verpakkingsindustrie vragen naar oplossingen om de klimaatdoelstellingen te halen. Hierdoor wordt de vraag naar duurzamere verpakkingen steeds groter. Maar nog altijd kosten deze initiatieven meer en wil de consument er niet meer voor betalen. Het Afvalfonds houdt toezicht op de verpakkingsbelasting. Deze is ingezet om duurzaamheidsinitiatieven van verpakkingen te stimuleren en om het tegelijkertijd voor producenten (financieel) interessant te maken om duurzaamheidsinitiatieven na te streven.

“Het is voor producenten belangrijk om te kijken naar waar de vraag van de markt is”, vertelt Martina Fidder, Sales Manager bij Eshuis. “Sinds januari 2020 is de recyclecheck van het Afvalfonds en het KIDV veranderd. En dat heeft ook de spelregels weer veranderd. Bij de recycling van verpakkingen is het etiket eigenlijk altijd de storende factor. Sinds de veranderingen van vorig jaar kan een etiket er alleen nog worden afgehaald met water dat niet warmer dan veertig graden is( bij pp en pe verpakkingen), terwijl etiketten gemakkelijker afwasbaar zijn op hogere temperaturen. Er is dus nog geen oplossing om etiketten op een duurzame manier goed en efficiënt er af te krijgen. Maar er zijn zeker stappen in de goede richting. Zo zijn er etiketten op de markt die niet van fossiele brandstoffen zijn gemaakt. Alternatieven zijn: kunststoffen die van rietsuiker gemaakt zijn en vele andere kunststof producten die geproduceerd worden uit reststromen. Toch blijft het recyclen van het etiket en met name de lijm van het etiket een spelbreker.”


Toeleveranciers en producenten van etiketten/sleeves zijn dan ook druk bezig met het vinden van een oplossing, gaat Fidder verder. “De flessen zijn al goed recyclebaar, maar sleeves, het etiket dat rondom het hele flesje bevestigd zit, nog niet. Zo is de inkt op de sleeve niet recyclebaar, de rest van het etiket wel. Nu wordt er met een inktleverancier gekeken om de fles door het water te transporteren in de recycling. Hierdoor lost de primer op en weekt de inkt los. Een sleeve is niet alleen voor veel bedrijven belangrijk voor de marketing, maar het ook een extra beveiliging voor het product. Het is dus zaak deze te behouden, maar tegelijkertijd ook duurzamer te maken.”


Op dit moment speelt het gebrek aan eenduidig Europees beleid parten in de zoektocht naar duurzame oplossingen voor het recyclen van verpakkingen, besluit Fidder. “Nederland heeft in verhouding met de rest van Europa de strengste regelgeving omtrent recycling van verpakkingen. Maar ook in Nederland zelf hebben de verschillende recyclingfabrieken verschillende manieren van recyclen. Wanneer zij met een eenduidig advies komen dat haalbaar is kunnen veel meer klanten verpakkingen duurzaam recyclen. Iedereen wil meegaan in de duurzaamheidstransitie, maar dan moeten de extra kosten daarvoor wel gedekt worden en er tegelijkertijd voor zorgen dat de consument niet meer gaat betalen. Door korting op de verpakkingsbelasting te realiseren, komen fondsen vrij die gebruikt kunnen worden voor de verduurzaming. Nu wordt er in de praktijk tegen een muur aangelopen door de verpakkingsbelasting, de extra kosten voor verduurzaming, en de consument die niet meer wil betalen. En die muur moet doorbroken worden.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles