European Media Partner

Een uniek ecosysteem

Toen ik net begon als ambassadeur van de Life Sciences & Health (LSH) sector in Nederland wilde ik precies weten hoe de vork in de steel zat. Ik bezocht clusters en Science Parks, bekeek alle prachtige ontwikkelingen en vroeg de sector waar ze goed in waren. Het werd me snel helder dat de LSH-sector en goed voor staat.

De komst van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) naar Nederland gaf een nieuw momentum en daarmee nieuwe kansen, vandaar ook het actieprogramma ‘Nieuwe kansen voor Topsector Life Sciences & Health’, dat met en door het veld zelf ontwikkeld is. Het zet in op een stimulans en brengt economische groei van de sector met zich mee. Met EMA in ons land kunnen wij de ambitie verwezenlijken om dé Europese LSH hub te zijn. Met onze positionering als de Europe’s connected Life Sciences and Health metropolis zijn wij de trekker van Europese initiatieven en een gateway naar Europa voor de landen en bedrijven daarbuiten. 


We hebben hier in Nederland een uniek ecosysteem. We zijn een klein land en zijn eraan gewend om in netwerken samen te werken en elkaar snel op te zoeken om daarmee samen verder te kunnen komen. We zijn minder hiërarchisch dan andere landen en onze nuchtere aanpak en geschiedenis van samenwerking zorgt ervoor dat niemand te trots is om hulp te vragen. Onze cultuur geënt op samenwerking maakt dat we op het wereldtoneel een belangrijke rol kunnen spelen, en daar mogen we best trots op zijn!


Willen we echter nog meer wetenschappelijke doorbraken forceren en daarmee nieuwe producten naar de markt en vooral ook de patiënt brengen en onze positie op mondiaal niveau versterken, dan moeten we binnen ons land nog nauwer gaan samenwerken. Momenteel is het beeld van het LSH-landschap dat we internationaal uitdragen wat gefragmenteerd. Met het Actieprogramma heb ik de nationale sterktes zichtbaar gemaakt aan de hand van hoe we Nederland willen presenteren als een sterke en waardevolle partner op het wereldtoneel. Ook zijn de banden tussen de Nederlandse LSH-clusters door onze positionering hiermee verder versterkt waardoor  wij nu een gezamenlijk beeld van de LSH sector naar buiten presenteren.  


Om wetenschappers van topniveau aan te blijven trekken, kwaliteitsonderwijs te behouden en bloeiende bedrijven te hebben zijn intensieve internationale netwerken en nationale wetenschap op hoog niveau van het grootste belang. Zeker in deze turbulente tijden waarin de LSH-sector niet alleen voor COVID-19, maar ook voor andere grote uitdagingen staat. Door de coronacrisis zijn de zaken in een stroomversnelling geraakt. Meer dan ooit beseffen we de meerwaarde van het delen van data en samen werken aan een gemeenschappelijk doel. Dat biedt Europa de kans om het wereldwijde knooppunt op het gebied van Life Sciences & Health te worden. Met Nederland als host van het EMA als dynamische en competitieve LSH hub binnen Europa.


Onze quadrupel helix benadering is een belangrijk onderdeel van gezondheid en zorg, daarom stimuleren wij ook patiënt participatie. Uiteindelijk gaat het niet over het maken van producten en het ontwikkelen van medicijnen en therapieën, maar vooral over het beter maken van patiënten en het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen. Dat is waar het in de Life Sciences en Health Sector uiteindelijk om gaat..

Delen

Journalist

Clémence Ross-Van Dorp

Related articles