European Media Partner

Een slim gebouw past in zijn context

Slimme gebouwen staan hoog op de agenda van menig facility manager. Met behulp van technologie wordt geprobeerd gebouwen slimmer te maken. De kernvraag is: waarin moet het gebouw dan slim zijn? De coronacrisis maakt vooral duidelijk dat de definitie van een slim gebouw afhankelijk is van externe factoren.

De manier waarop we werken verandert fundamenteel. “Voorheen lag de focus op duurzaamheid, maar door de coronacrisis is de prioriteit verschoven”, vertelt Erik Jaspers, verantwoordelijk voor Global Product Strategy & Innovation bij Planon. “Natuurlijk is duurzaamheid nog even belangrijk, maar door de coronacrisis is veiligheid een urgenter probleem geworden . De definitie van een slim gebouw hangt hier ook mee samen.”


Erik Jaspers, verantwoordelijk voor Global Product Strategy & Innovation bij Planon


Een slim gebouw moet zich kunnen aanpassen aan lokaal optredende omstandigheden. “Momenteel is dat een omgeving waarin COVID-19 een belangrijke rol speelt”, stelt Jaspers. “Zo blijkt dat ventilatie een belangrijke rol speelt bij het verlagen van besmettingsrisico. Op dit moment is negentig procent van de gebouwen echter ingeregeld op energie-efficiëntie: ventilatiesystemen laten de lucht circuleren en vullen dit deels aan met frisse lucht. Nu moet dat (tijdelijk) anders, om besmettingsrisico te verlagen.”


Bij het realiseren van slimme gebouwen hebben we innovatie nodig die zich richt op het oplossen van echte problemen, aldus Jaspers. “Uiteindelijk gaat het erom dat technologie je in staat stelt te reageren op zaken die in het gebouw gebeuren, of dat nou gaat over veiligheid, duurzaamheid, comfort of beleving. En meer nog: slimme gebouwen zijn in staat een aantal reacties geautomatiseerd uit te voeren.”


Hier speelt data een centrale rol, aldus Jaspers. “Niet alleen data van en over het gebouw zelf, maar ook data die beschrijft wat er zich in de omgeving van het gebouw afspeelt. In het geval van COVID-19: wat is het dreigingsniveau in de omgeving? Het gebruik van open data zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen bij het ontwikkelen van echt slimme gebouwen.”

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles