European Media Partner

Een levend infiltratiesysteem

Regenwater wordt wellicht bestempeld als schoon, maar eenmaal gevallen op een oppervlak neemt het allerlei vervuilingen mee. Deze verontreinigingen stromen met het water onze ondergrondse infiltratievoorzieningen in. Het gevolg hiervan is dat het systeem langzaamaan dichtslibt.

De functionaliteit van een conventioneel ondergronds infiltratiesysteem neemt af na elke regenbui. “Maar het kan beter, slimmer en duurzamer”, aldus Werner Hendriks Technisch directeur van TreeBuilders. “Nog niet zo lang geleden werd verondersteld dat boomwortels een nadelige invloed hebben op ondergrondse infiltratiesystemen, maar nu zien we steeds vaker dat bomen (boomwortels) worden gecombineerd met waterinfiltratiesystemen. De integratie van bomen in een infiltratiesysteem heeft een positieve invloed op het stedelijk waterbeheer en op het klimaatbestendig maken van onze steden.” 

 

Door bij aanleg de juiste omstandigheden te creëren zorgen natuurlijke processen voor het onderhouden van het ondergrondse infiltratiesysteem, stelt Hendriks. Een ander natuurlijk proces, Fytoremediatie, zorgt voor afbraak van de vervuilingen. Waardoor enkel schoon water het grondwater bereikt.  Zo’n systeem noemen we een ondergronds bioretentiesysteem. Door het slim combineren van een boomgroeiplaats en een infiltratiesysteem, ontstaat een oplossing die een grote meerwaarde heeft voor onze stedelijke omgeving. “Bioretentie kost minder geld, is duurzamer en functioneler”, concludeert Hendriks.

 

Een ondergronds bioretentiesysteem functioneert elk jaar beter. “Met de groei van de boom neemt het waterbergende vermogen elk seizoen toe”, vertelt Hendriks. “Startende vanuit een statische waterberging van ongeveer vijftig procent biedt het systeem enkel voordelen. Een plezierig voordeel van deze koppeling is dat de bomen bovengronds ook nog vele andere voordelen bieden voor een leefbare stad. En dat zonder dat ze hierbij de bestaande infrastructuur, leidingen en/of verharding beschadigen.”

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles