European Media Partner

Een leven lang leren voor een vitale biotech sector in ons land

Artsen en biomedische onderzoekers in de academische centra doen fantastische ontdekkingen. Deze leiden tot nieuwe inzichten in ziekten en tot de ontwikkeling van nieuwe producten zoals vaccins en geneesmiddelen. In de regel worden deze producten buiten de academie ontwikkeld, bijvoorbeeld door biotech start-ups die zijn opgezet door gedreven academische onderzoekers die zelf aan de wieg stonden van de ontdekking. Dat is soms succesvol, maar helaas gaat het vaak ook fout. Het gevolg: het product sneuvelt en de start-up gaat failliet. Soms is dit onvermijdelijk omdat het product toch niet zo veelbelovend blijkt te zijn als gedacht, maar soms gaat het mis omdat we academische onderzoekers niet hebben opgeleid in het ontwikkelen van nieuwe producten. 

Voor het ontwikkelen van nieuwe producten volstaat niet de kennis die wordt opgedaan in de huidige biomedische opleidingen aan onze universiteiten. “Bij een opleiding tot arts of medisch bioloog leer je heel veel over je eigen vakgebied, maar vrijwel niets over flankerende disciplines. Denk daarbij aan intellectueel eigendom en patenten, het sluiten van license deals met de industrie, het maken van de vertaalslag van lab- en proefdieronderzoek naar studies in de mens en het opzetten van een ontwikkelprogramma in lijn met de richtsnoeren van de registratie autoriteiten”, vertelt Marcel Kenter, directeur in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) betrokken bij het opleiden van ondernemende artsen en biomedische onderzoekers. “Ik denk dat een deel van de academische ideeën en nieuwe producten voortijdig sneuvelen simpelweg omdat we de academici niet opleiden in de flankerende disciplines die essentieel zijn voor een succesvolle ontwikkeling van een product of het aangaan van een vruchtbare samenwerking met de industrie.”


Om te voorkomen dat mooie ideeën voortijdig sneuvelen, moeten we ondernemende academici de kans bieden zich te laten bijscholen. “Je wilt dat zij zich verder bekwamen in het proces van productontwikkeling en ook het ondernemerschap aanleren”, stelt Kenter. “Als zij zich vooraf bekwamen in de flankerende disciplines, is de kans dat start-ups al in een vroeg stadium ter ziele gaan of een vruchtbare samenwerking met de industrie niet van de grond komt, aanzienlijk geringer.”


Het opzetten van een gerichte bijscholing die voldoet aan de wensen van reeds afgestudeerde artsen en biomedische onderzoekers is geen sinecure. “Dit zijn jonge mensen met een druk privéleven en een veel eisende baan. Die krijg je niet naar een ouderwetse klassikale cursus op een vaste locatie”, vertelt Kenter. “Daarom moeten we hoog-kwalitatieve bijscholing online tijd- en plaats-onafhankelijk gaan aanbieden. Het moet inspirerend, interessant en ook leuk zijn. Dit vraagt om het inzetten van multimedia tools zoals animaties, infographics, interviews met experts en opdrachten op basis van bestaande R&D projecten.” 


Een inspirerende online bijscholing kan de biotech sector in Nederland een geweldige boost geven, stelt Kenter. “Stel dat een academische onderzoeker een veelbelovend idee heeft voor een medicijn tegen COVID-19 waardoor patiënten in het ziekenhuis voorspoedig herstellen en snel naar huis kunnen. Stel die onderzoeker bespreekt het met zijn collega’s of presenteert zijn idee op een wetenschappelijk congres voordat het patent aangevraagd is. Daarmee schendt hij het nieuwheidscriterium en zal het patent niet worden toegekend. Voor de ontwikkeling van dat middel krijgt die onderzoeker dan nooit meer geld van investeerders en daardoor zal het niet op de markt komen.”


In Nederland hebben we veel interessante jonge biotech start-ups, maar wanneer ze succesvol lijken, worden ze al snel opgekocht door grote buitenlandse bedrijven. De opgebouwde kennis vloeit dan vaak weer weg uit ons land en dat is spijtig. Als je de biotech sector in Nederland steviger op de kaart wil zetten, moeten we er naar streven dat start-ups uitgroeien tot zelfstandige biotech bedrijven en hier gevestigd blijven. “Er zijn enkele voorbeelden waar dat gelukt is, maar helaas gaat nog te vaak een buitenlands bedrijf met de buit er vandoor. Bijscholing van academici met een entrepreneurial mindset kan een belangrijke bijdrage leveren aan een vitale biotech sector in ons land. Daar ben ik van overtuigd.” 

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles