European Media Partner

Een leven lang leren, maar dan wel met werkzekerheid

Op dit moment zitten veel mensen in onzekerheid. Wanneer trekt bijvoorbeeld de reisbranche weer aan? Of de horeca? In de tussentijd kijken naar andere mogelijkheden hoort dan ook tot de opties voor deze mensen. Kunnen zij misschien hun werkervaring meenemen naar andere sectoren? 

“Momenteel is het goed om te kijken naar andere mogelijkheden wanneer je bijvoorbeeld werkzaam bent in de reisbranche en wacht tot het reizen weer gaat aantrekken”, vertelt Sonia Sjollema, directeur NSvP-Innovatie in Werk. “Misschien kun je jouw ervaring en skills in een andere sector ook heel goed inzetten. Of heb je misschien een opleiding nodig?” 


Met skills paspoorten benaderen we beroepen als een bundel van taken. “Veel beroepen hebben namelijk overlappende taken. Vastleggen wat je al eerder hebt gedaan en kan maakt het gemakkelijker om te zien welke beroepen bij je passen en welke taken je goed zou kunnen doen. Zo wordt er op een andere manier naar beroepen gekeken wat de overstap naar ander werk makkelijker maakt.”


Om een leven lang leren te laten werken moeten er nog een aantal andere hobbels worden weggenomen, meent Sjollema. “Omscholing is niet altijd gemakkelijk. De opleiding moet worden betaald en langdurige omscholing is vaak niet haalbaar. En wie geeft de garantie van daadwerkelijk een baan na de omscholing? Daarom is het belangrijk om bedrijven in groei- en krimpsectoren met elkaar te verbinden en met onderwijsinstellingen te kijken naar omscholing op basis van wat iemand al wel kan. Kunnen een aantal skills al worden ingezet in een baan in een andere sector ? Dan is een uitgebreide inwerkperiode misschien voldoende”.


“Een leven lang leren is dus niet alleen een individuele verantwoordelijkheid”, besluit Sjollema. “Alleen als meerdere partijen samenwerken, werkt het in de praktijk. Daar moeten we echt op inzetten, willen we op een goede manier uit deze crisis komen”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles