European Media Partner

Een leven lang leren: blijf nu én in de toekomst relevant

De wereld om ons heen verandert snel en daarmee veranderen ook onze banen. Door het stimuleren van een leven lang leren zorgen organisaties ervoor dat medewerkers zich tijdig op die toekomst voorbereiden.

“Het betekent dat medewerkers niet alleen moeten leren voor hun huidige rol, maar ook nú al moeten werken aan de skills die zij nodig zullen hebben in de toekomst”, vertelt Matthijn van Tuuren, HRD Business Consultant. 


“Het is belangrijk dat organisaties hun medewerkers faciliteren en stimuleren om continu te leren. Daarmee stel je medewerkers in staat om zélf de regie te nemen over hun eigen ontwikkeling. En zich te ontwikkelen in een richting die aansluit bij de eigen talenten en de skills van de toekomst.”


“Om zelf regie te nemen en continu te leren is het belangrijk dat medewerkers gebruik kunnen maken van een aantrekkelijk en inspirerend leerportaal. Dat leerportaal dient bovendien een grote variëteit aan actuele en kwalitatief hoogwaardige leervormen en opleidingen te bieden. Van klassikaal tot virtueel, van coaching tot e-learning en van boeken tot video’s. Ook in onderwerpen en prijs dient voldoende keuze te zijn, zodat medewerkers altijd iets vinden dat perfect aansluit bij hun leerbehoefte.”


Steeds vaker stellen organisaties aan medewerkers een persoonlijk ontwikkelbudget ter beschikking, om daarmee duurzame inzetbaarheid te ondersteunen. “In steeds meer CAO’s worden daarover ook afspraken gemaakt. Bij reorganisaties kunnen medewerkers vaak over (extra) mobiliteitsbudget beschikken, om in- of externe mobiliteit op soepele wijze te laten verlopen. Een eigen ontwikkelbudget stelt de medewerker nog beter in staat verantwoordelijkheid te nemen over de eigen loopbaan en ontwikkeling.”


Maar hoe kan de medewerker dan een goede keuze maken uit het kwalitatieve en brede opleidingsaanbod? “Het leerportaal moet een medewerker bij de hand nemen”, vertelt Rolf Jan Goosen, algemeen directeur bij Bloomville. “Door de intuïtieve werking van het leerportaal, met goede zoek- en filter functionaliteit, ratings en reviews van collega’s, maar ook aanbevelingen en favorieten, kan de medewerker eenvoudig de juiste keuze maken. Daarnaast hoort bij een leerportaal een professioneel Learning Experience Center waar medewerkers via mail, telefoon of chat terecht kunnen voor vragen of opleidingsadvies.”


Voor de organisatie zorgt een leerportaal ook voor overzicht en grip, besluit Matthijn van Tuuren. “Via Learning Analytics wordt continu gemonitord of het aanbod aansluit op de behoefte, wordt inzicht geboden aan de organisatie over de leerbewegingen en compliancy van medewerkers. En, niet onbelangrijk, alle budgetten, kortingen en financiële stromen worden continu bewaakt en aan de organisatie gerapporteerd. Zo kunnen werkgevers de keuzevrijheid en regie overlaten aan de werknemer, maar tegelijkertijd controle houden. Om zo vanuit goed werkgeverschap de juiste voorwaarden te creëren voor de medewerker van de toekomst.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles