European Media Partner

Een goed verzuimbeleid is maatwerk

In het eerste kwartaal van 2018 lag het ziekteverzuimpercentage in Nederland op 4,9 procent, zo meldt het CBS. Dit is hoger dan gemiddeld. Werknemers die verzuimen kunnen de werkgever veel geld kosten, een goed verzuimbeleid kan de oplossing zijn.

Een ziekteverzuimbeleid is maatwerk, zo stelt het Ministerie van SZW, en daarnaast is het ook wettelijk verplicht om beleid te voeren dat de gezondheid van werknemers ondersteunt en om verzuim te registeren.


 Een goed verzuimbeleid bestaat volgens hen dan ook uit verschillende onderdelen. Zo moet het arbobeleid ingaan op ziekteverzuimpreventie. Dit kan betekenen dat het bedrijf zijn best doet ziekte tegen te gaan, door bijvoorbeeld een gezonde kantooromgeving te realiseren, maar ook dat er wordt gezorgd dat iemand niet voor langere tijd uitvalt, door re-integratie goed mogelijk te maken.


Ook moet er een protocol zijn waarin de processen rondom ziekmelden en loondoorbetaling vastgelegd zijn. Wanneer dit schriftelijk wordt vastgelegd, is iedereen op de hoogte van rechten en plichten.


Daarnaast wijst het ministerie ook op het belang van verzuimregistratie en -training. Het belangrijkste is echter dat het beleid in lijn is met het algemene bedrijfsbeleid. Want nogmaals, een goed verzuimbeleid, is maatwerk.

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles