European Media Partner

Een gezonde groei van de zakelijke kredietverlening

Als deze uitgave van Analyse. verschijnt, is voor de meeste van onze lezers de vakantieperiode alweer voorbij. Ik hoop dat iedereen weer goed opgeladen is om weer met veel plezier en volledige inzet te kunnen werken aan uitdagende projecten in creditmanagement.

Als voorzitter van het Verbond van Credit Management Bedrijven ben ik blij wederom gevraagd te zijn om het voorwoord te schrijven. Ik grijp deze kans aan om het vakgebied weer positief onder de aandacht te brengen; een vakgebied waarin onze leden en onze (keten)partners gepassioneerd en professioneel bezig zijn. Samen met andere branche-organisaties (KBvG, NVIO, VVCM) hebben we dit voorjaar door middel van webinars, publicaties en roundtables veel aandacht gegeven aan twee thema’s: het herstellen van de balans tussen schuldeiser en schuldenaar en het stoppen van de preferentie van de overheid bij invordering. Deze samenwerking heeft geleid tot “elf kansen voor een rechtvaardig schuldenbeleid”. Deze worden na de zomer en verder dit najaar onder de aandacht gebracht bij stakeholders in Den Haag.


Ik denk dat de meesten inmiddels wel al weten dat er in ruime mate gebruik is gemaakt van steun, dat het aantal faillissementen nog steeds historisch laag is, de economie weer op stoom is en de verwachtingen voor economische groei ook weer positief zijn. Het is dus des te belangrijker dat ondernemers die willen groeien en/of innoveren ook in staat zijn om passende (her)financiering te krijgen.


Ikzelf heb de indruk dat dit, zeker voor nieuwe bank klanten, soms heel erg lastig kan zijn. Door druk op KYC en WWFT zijn de doorloopprocessen ook (onnodig) complex en tijdrovend.  De partijen die innoveren in het aanvraagproces hebben denk ik, mede door de versnelde digitalisering door corona, de wind in de zeilen. Wat hen helpt om een positie te krijgen op de markt is het slim gebruik en slimme koppeling van beschikbare traditionele en niet traditionele data (web crawling bijvoorbeeld), en open Banking/PSD2 toepassingen waarmee toegang wordt verkregen tot transactiegegevens die real-time worden omgezet in risico-indicatoren en cashflow forecasting. Ook het koppelen met macro-economische data, meer specifiek sector data, om nog meer gesegmenteerd de inschatting te kunnen maken op welke wijze en welke condities gefinancierd dient te worden zal hen helpen. Daarnaast is het belangrijk niet alleen te kijken naar winstgroei, maar impact op de bedrijvigheid en economie hoger in het vaandel hebben, en om te investeren in kwalitatief goed advies.


Hopelijk zullen de plannen van het nieuw te vormen kabinet ook een bijdrage gaan geven aan een verdere gezonde groei van de economie en de (zakelijke) kredietverlening. Daarnaast spreek ik de hoop uit dat met name EZK in allerlei dossiers veel nadrukkelijker een rol gaat pakken rondom de positie van de schuldeiser. 


Delen

Journalist

Herman Peeters

Related articles