European Media Partner

Een diepere blik op Smart Cities

‘Smart Cities’ omvat veel verschillende thema’s die ons als maatschappij raken. Hoe staan Nederlandse gemeenten ervoor met het thema, wat gaat er goed en waar liggen de uitdagingen? Wat betekent de wijziging van de Telecomwet voor gemeenten, zijn de zorgen rondom 5G terecht, hoe staat het met het Klimaatakkoord en hoe streven we naar inclusiviteit? 

Dus, hoe staan de Nederlandse gemeenten ervoor. Daarover zegt Franc Weerwind, voorzitter commissie Informatiesamenleving bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten: “Gemeenten en bedrijven worden de verschillende, niet verbonden en kleinschalige pilots wat moe. Dit is het moment om de mogelijkheden groots uit te denken en aan te pakken en daar een serieus budget voor beschikbaar te stellen. Nu rijst de vraag wat we bereiken met bepaalde bedragen en welk idee gaan we daarmee verder brengen? Dit kan invulling geven aan de investeringsambities van het Rijk en de EU in onze digitale samenleving. Het veld is er klaar voor, maar vraagt dat iemand hierin een leiderschapsrol pakt om krachten te bundelen.”  


Wat goed gaat is dat er in Nederland volop ideeën zijn rondom Smart Cities en dat de urgentie gevoeld wordt om er mee aan de slag te gaan. “De uitdaging ligt in het bij elkaar brengen van die ideeën en écht de samenwerking te zoeken. Er zijn verschillende partijen die graag willen financieren, maar die vinden de scope van huidige projecten te klein. Zij roepen om krachtenbundeling tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven.”


Een van de belangrijke onderwerpen rondom Smart Cities is de opkomst van 5G en de wijziging in de Telecomwet. Wat betekent die wijziging? “Het voorstel dat nu voorligt verplicht lokale overheden om 5G mogelijk te maken op het gebied van infrastructuur. We verwachten dat er meer antennes moeten komen om de hogere snelheden mogelijk te maken. Dat stelt gemeenten voor een groot dilemma. Je wilt deze kans benutten, omdat connectiviteit een basisbehoefte van inwoners is geworden, maar we hebben nog geen idee wat de impact is die deze nieuwe infrastructuur heeft.” 


Ook zijn er zorgen over de komst van 5G, en dat is niet onterecht volgens Weerwind. “Die zorgen kunnen zeker terecht zijn. We moeten er toch niet aan denken dat we iets in de samenleving realiseren dat tot veel overlast gaat leiden en wat we achteraf moeten repareren. Het is daarom van belang dat bij de pilots die nu worden gedaan, ook aandacht is voor het meten van de impact op de gezondheid van inwoners. Dit moet een continu proces zijn.”


En dan is er ook nog het Klimaatakkoord. Het belang van duurzaamheid in het licht van Smart Cities is onmiskenbaar. Welke rol speelt het Klimaatakkoord? Daarover zegt Weerwind: “De één kan helpen bij het realiseren van de ander. Smart Cities gaat over digitalisering en data-analyse. Deze dragen bij aan het inzichtelijk maken van de klimaatopgave en hoe we deze het beste kunnen realiseren. Recentelijk zagen we dit besef ook in het bedrijfsleven, waar NLdigital (voormalig Nederland ICT) namens de digitale sector het Klimaatakkoord ondertekende. Vanuit de EU zien we bovendien dat zowel klimaat als digitalisering twee van de drie belangrijkste opgaven voor de toekomst zijn.”


Met al die ontwikkelingen is het belangrijk dat we mensen samenbrengen en saamhorigheid creëren, vindt ook Weerwind. “De inzet van technologie helpt bij de aanpak van maatschappelijke opgaven, zoals mensen bij elkaar brengen, de gemeentelijke dienstverlening verbeteren of de eenzaamheid aanpakken. Nieuwe technologieën maken meer mogelijk en daar moeten we slim mee omgaan. Het biedt kansen om inwoners en ondernemers meer te betrekken bij beleidsontwikkeling van gemeenten.” Kortom, er liggen tal van kansen die we graag willen benutten.


Feit

Een slimme stad (Smart City) is een stad waarbij informatietechnologie en het internet gebruikt worden om de stad te beheren en te besturen. 

Het doel van Smart Cities is de levenskwaliteit te verhogen door de stad efficiënter te organiseren en de afstand tussen de inwoners en het bestuur te verkleinen. 

Bovendien draagt een Smart City bij aan duurzaamheidsdoelen.

Delen

Journalist

Related articles