European Media Partner

“Een app wast geen billen!”

In essentie kan de IT een enorme bijdrage leveren aan een betere zorg. Echter, de praktijk is weerbarstig. Men spreekt verschillende talen, stelt verschillende doelen en meer projecten mislukken dan dat er successen worden geboekt.

“Als het gaat om de feiten ben ik een realist”, vertelt Jochem van Hal, IT- en zorg professional. Met scherpe analyse maakt hij de soms pijnlijke werkelijkheid in simpele woorden, en met een glimlach, inzichtelijk. Een spreker die met verbeelding mogelijkheden ziet die logisch zijn, “als alle partijen elkaar simpelweg zouden begrijpen”. Maar hoe dan? “In de kern is er geen tegenstelling tussen de IT en de zorg. IT wil juist bijdragen aan verbeteringen in de zorg met het ontsluiten van ‘data’, zie: de PGO ontwikkeling, het VIPP-programma en het DVD-exit project. Toch, als er weer een IT-project sneuvelt in de zorg zijn er louter verliezers.” 


IT heeft in de praktijk de focus op het dashboard/de app, waar de zorg-professionals juist kijkt naar de patiënt/het zorgpad. Een wereld -en een kloof- die niet in simpele eentjes en nullen te vangen lijkt. Maar hoe kan die kloof gedicht worden? “Momenteel zien zorgprofessionals geld verdampen en hun directe patiëntenzorg wordt niet beter. En IT’ers zien hun tijd en bijdrage verspild worden. Een huwelijk dat hapert, maar wel heel veel potentie heeft. Er moet dus bruggen geslagen worden. Tussen IT en zorg, maar ook tussen gemeenten en de zorgsector. Dit om te komen tot een goede IT-architectuur voor cure en care, gedegen kennis van interoperabiliteit en gericht gebruik van data. “We moeten echt  begrijpen waarom die app nodig is, wat de patiënt concreet gaat helpen. Dit kunnen we bereiken door de juiste vragen te stellen en ons samen te richten op de bedoeling van goede zorg.” 


Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles