European Media Partner

Duurzame inzetbaarheid, ook na de crisis

De Coronacrisis houdt iedereen momenteel ferm in zijn greep. Beroepsgroepen als de logistiek, distributie, retail en natuurlijk de zorg staan onder flinke druk om te presteren. Hoe zorgen we dat deze mensen ook op de lange termijn inzetbaar blijven? En wat kunnen we leren van deze situatie?


Hans Spanjers, Manager van het Duurzaam Inzetbaarheid Centrum


“Inzetbaarheid op het werk is voor deze groepen momenteel essentieel”, vertelt Hans Spanjers, manager van het Duurzaam Inzetbaarheid Centrum. Onlangs is het Duurzaam Inzetbaarheid Centrum onderdeel geworden van HumanTotalCare, een organisatie die bedrijven ondersteunt bij vraagstukken op het gebied van Human Resources en arbodienstverlening. “Maar je moet op dit moment ook inzetbaar zijn voor je familie, want ook daar heb je een taak. En steeds meer mensen realiseren zich dat ze ook inzetbaar moeten zijn voor de samenleving. Voor oudere buren bijvoorbeeld, ook dat is nu heel actueel door de crisis. We moeten deze groep mensen die Nederland nu overeind houden helpen zo goed mogelijk inzetbaar te zijn en blijven.”


Spanjers trekt de vergelijking met topsporters. “Die trainen jarenlang om ervoor te zorgen dat ze op het moment suprême, bij de Spelen of kampioenschappen, kunnen pieken. Van leden van crisisteams, zorgpersoneel en andere vitale beroepen verwachten we nu ook van de ene dag op de andere dat ze kunnen pieken zonder dat zij daarvoor specifiek zijn getraind. De topsporter let op zijn voeding en weet bijvoorbeeld precies hoeveel hij moet slapen om optimaal te presteren, zij weten ook precies hoe ze met stress om moeten gaan. Die vaardigheden vragen we nu ook ineens van topmanagers in crisisteams. Het is goed om mensen daar bewust van te maken en hen daarbij te helpen. Wij bieden nu bijvoorbeeld een webchart voor mensen in crisisteams, zodat ze leren niet alleen nu, maar ook over vijf weken inzetbaar te zijn.”


We moeten deze mensen dus helpen bij het vinden van een goede balans tussen de pieken op het werk, privé en in de samenleving. Daarbij moet veel aandacht zijn voor bewustwording. “Men moet leren tijd te maken voor ontspanning, maar ook op het werk meer op zichzelf passen. Pauze nemen, eiwitten eten tijdens het werken in de nacht, power naps introduceren, etcetera. Naast het ziekteverzuim beheersbaar houden is investeren in preventie en bewustwording programma’s de basis voor een complete aanpak om de inzetbaarheid op langere termijn te verbeteren.”


Denk bijvoorbeeld aan medewerkers in ploegendienst. Als zij een nachtdienst draaien kunnen ze vaak geen maaltijd in de kantine halen, omdat deze ’s nachts gesloten is. Terwijl het juist ’s avonds en gedurende de nacht belangrijk is om goed te eten. Dat betekent meer eiwitten en minder koolhydraten. Als je op de (snoep)automaat aangewezen bent, wordt dat lastig. Als we verwachten dat logistiek, zorg en retail medewerkers de druk de komende weken vol gaan houden moeten we zorgen dat ze, ook op het werk, goed voor zichzelf kunnen zorgen.” Vandaar dat Spanjers een oproep doet aan alle organisaties waar nu veel meer op onregelmatige tijden wordt gewerkt: “Zorg dat uw kantine of bedrijfsrestaurant geopend is, juist in de avond en de nacht!


Spanjers hoopt dat we van deze crisis iets kunnen leren, waardoor we ook in de toekomst meer na gaan denken over duurzame inzetbaarheid. “In de afgelopen jaren is de financiële kant van ondernemen leidend geweest, terwijl juist nu de menselijke kant zo belangrijk blijkt te zijn.  Hoe gaan we dit kantelen? Eén op de drie ziekmeldingen kwam voort uit stress gerelateerde klachten, ik hoop dat we nu in de spiegel kijken en leren van de huidige crisis.”

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles