European Media Partner

Duurzame inzetbaarheid is van vitaal belang voor werkgevers

Vitaliteit is in de afgelopen jaren een hot topic geworden. Het gezond en actief houden van je werknemers zorgt immers voor verbeterde productiviteit, meer efficiëntie en een afname van het ziekteverzuim.

Het afgelopen jaar zagen we meer dan ooit hoe belangrijk het is om goed op je gezondheid te letten. “We zagen dat mensen die minder gezond leefden vaker in het ziekenhuis terecht kwamen dan mensen met een gezonde leefstijl”, vertelt Daan de Boer, directeur van Adaptics. “Echter, het was het afgelopen jaar ook lastiger om de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van personeel te stimuleren omdat we met zijn allen thuis zaten. Het is daarom, zeker ook in de huidige tijd, belangrijk om goed zicht te houden op de vitaliteit van je medewerkers om te voorkomen dat zij uitvallen. Zo werk je binnen je organisatie aan preventie.”


Daan de Boer, Directeur van Adaptics


Adaptics draagt hieraan bij door onderzoek naar vitaliteit te doen binnen organisaties. “Doormiddel van vragenlijsten, medische onderzoeken en gesprekken met medewerkers helpen we werkgevers en werknemers op individueel, afdelings- en bedrijfsniveau inzicht te krijgen in hun vitaliteit. Waar sta je nu, waar zijn kansen voor ontwikkeling en waar liggen de risico’s? Die inzichten zijn ontzettend belangrijk om de toegevoegde waarde van je personeel constant te houden of te verbeteren. Veel bedrijven zijn daarom in de afgelopen jaren aan de slag gegaan met onderzoeken omtrent de inzetbaarheid van hun personeel.”


Waar echter nog een uitdaging ligt, stelt De Boer, is bij het omzetten van deze inzichten in concrete acties. “Als het onderzoek dat gedaan wordt niet wordt opgevolgd door concrete acties verandert er feitelijk niet zo veel aan situatie. Het is daarom belangrijk om, zowel op organisatieniveau als op individueel niveau, de resultaten op te volgen met concrete interventies om de vitaliteit te verbeteren. Als je de juiste inzichten hebt vergaard, kan je concrete interventies op maat gaan plannen om de vitaliteit van je werknemers te verbeteren. En dat kan per organisatie of zelfs per werknemer verschillen, afhankelijk van de risico’s en kansen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen.”


Echter, het begint volgens De Boer eigenlijk altijd met leidersschapsontwikkeling. “Veel leidinggevenden hebben regelmatig functioneringsgesprekken met hun medewerkers, maar deze gaan vaak vooral over performance. Wat je wil is dat deze een stap verder gaan en dat ook meegenomen wordt of een werknemer wel op de juiste plek zit en of deze vitaal is. Om dat gesprek op een goede manier te kunnen voeren is het belangrijk om leidinggevenden daarin te begeleiden.”


Ook hier is inzicht weer het eerste punt van actie. “Practice what you preach”, vertelt De Boer. “Als leidinggevende moet je zelf ook weten hoe vitaal je bent voor je je medewerkers hierbij kan gaan helpen. Wat betekent vitaliteit voor jou als leidinggevende, hoe kan je daar invloed op hebben en hoe ga je hierover in gesprek met je werknemers? Uiteindelijk wil je steeds dieper met hen in gesprek gaan over inzetbaarheid, waardoor dit een structureel onderdeel wordt van de gesprekscyclus.”


Als dit het geval is, kunnen namelijk op het juiste moment interventies ingezet worden. “Als je de risico’s in kaart gebracht hebt kan je concreet aan het werk gaan om deze te verminderen”, vertelt De Boer. “Hoe dichter je op de bal zit, hoe beter je kunt sturen. En die sturing valt of staat bij maatwerk. Vroeger zagen we vaak dat werkgevers fitnessabonnementen aanboden. De werknemers die al sportten zetten hun abonnement om naar het abonnement van de zaak, maar medewerkers die niet aan fitness deden gingen dit niet ineens wel doen. Voor hen moet je dus een andere oplossing verzinnen. Zorg voor een positieve drive binnen je organisatie door middel van ambassadeurs om te zorgen dat vitaliteit echt gaat leven.”


Uiteindelijk kan investeren in vitaliteit bedrijven namelijk een flinke kostenbesparing opleveren, stelt De Boer. “Je ziet dat niet gelijk op de bankrekening, waardoor het voor veel bedrijven een lastige investering is, maar uiteindelijk leidt deze aanpak tot minder ziekteverzuim en een verbeterde productiviteit. Doe je niks, dan zie je daarin een dalende lijn en dat wil je voorkomen. Als je investeert in vitaliteit leidt dat uiteindelijk tot een van twee scenarios: of je kunt met dezelfde mensen meer doen, of je kunt met minder mensen hetzelfde doen. Voor werkgever biedt het dus altijd voordeel.”


Feit

Over Adaptics

Adaptics is een vitaliteitsbureau met een helder doel: medewerkers blijvend vitaler maken. Want vitale medewerkers zorgen voor gezonde organisaties. Dit doen zij met een integrale aanpak, waarin zij starten met het identificeren van vitaliteitsversnellers- en vertragers in een organisatie. Deze kennis en inzichten vertalen zij naar concrete interventies en maatregelen.


Meer weten over Adaptics? adaptics.nl

Delen

Journalist

Related articles