European Media Partner

Duurzame en betaalbare energie uit afval

Al meer dan 90 jaar maken wij grondstoffen en energie uit afval. Je kent ons waarschijnlijk niet, want wij rijden niet met inzamelvoertuigen door de straten. Wij werken ‘achter de schermen’ om uw afval zo goed mogelijk te verwerken. Van groente-, fruit- en tuinafval (gft) maken we groengas waar je thuis weer op kunt koken en compost waarmee we Nederlandse akkers vruchtbaar houden. Van de takjes uit het gft produceren we stoom waarmee onze buren aardappeltjes stoomschillen die je weer in de supermarkt kunt kopen. 

Ook met restafval doen we slimme dingen. We scheiden met slimme technieken eerst het plastic dat we vervolgens zelf sorteren en recyclen tot nieuwe plastic korrels. Vrijwel al het metaal uit het restafval wordt ook gerecycled. De reststromen verbranden we waarmee we warmte opwekken voor de omliggende industrie. Dit voorkomt de inzet van aardgas, kolen, olie en geïmporteerde biomassa. We bekijken nu ook de mogelijkheden om onze warmte te gaan leveren voor stadsverwarming. We moeten tenslotte van het aardgas af. En we produceren elektriciteit voor honderdduizenden Nederlanders. Duurzame warmte en elektriciteit uit restafval waar we anders niets nuttigs mee doen. Zo proberen we het voor Nederland zowel duurzaam als betaalbaar te houden, nu en in de toekomst.

Waar halen we dat restafval vandaan? Uit jouw grijze afvalbak. Maar ook uit omringende landen. In Europa wordt namelijk nog een kwart van het huishoudelijk restafval gestort. Het storten van dit afval is één van de grootste bronnen van broeikasgasemissies in Europa. Door dit afval in Nederland te verwerken tot duurzame energie slaan we twee vliegen in één klap: 1) We voorkomen klimaatverandering waar we in Nederland ook last van hebben, en 2) we produceren betaalbare, duurzame energie uit afval dat nu op een grote hoop verdwijnt. Op deze manier besparen we in Europa flink wat CO2-uitstoot. En daar mogen we als Nederland best trots op zijn. Met Europese samenwerking komen we verder. Wij zijn koploper met onze afvalenergiecentrales in de verwerking van restafval, terwijl andere landen weer goed zijn in de opwerking van andere afvalstromen. Zo is Nederland bijvoorbeeld na Frankrijk de grootste exporteur van gevaarlijk afval in Europa omdat Nederland daar weer onvoldoende mogelijkheden voor heeft. 

Alhoewel we pleiten voor het terugdringen van het storten van restafval in Europa, pleiten we ook voor het openhouden van stortplaatsen. Stortplaatsen blijven in onze ogen namelijk altijd nodig. Er zijn altijd nog stoffen die je niet kunt omzetten in energie of grondstoffen die je toch uit het milieu wilt hebben. Denk aan de vervuilde gronden die we nog niet hebben gesaneerd, de asbestdaken en aan de grote hoeveelheden producten die Zeer Zorgwekkende Stoffen bevatten die nog dagelijks verkocht worden. Wij bieden met onze stortplaatsen een nutsfunctie, nu en in de toekomst. En ook  onze stortplaatsen ontwikkelen we door. Zo realiseren we zonneparken en recreatiemogelijkheden. Zo hebben we in Wijster onze stortplaats samen met de Provincie gedeeltelijk geschikt gemaakt voor wielrennen en mountainbiken. Op deze VAM-berg hebben al meerdere Nederlandse wielrenkampioenschappen voor sensatie gezorgd dankzij de 2,5 km. aan fietspaden op de berg. En het uitzicht vanaf dit hoogste punt van Drenthe is fenomenaal.   

Delen

Journalist

Related articles