European Media Partner

Duurzaamheid in Dubai

3 vragen aan Peter van der Linde,  Directeur Holland Water 

 Nederlandse bedrijven zetten tijdens Dubai World Expo 2020in op het thema duurzaamheid. Op wat voor manier gebeurt dat? 

“De andere kernthema’s zijn kansen en mobiliteit. Nederland kiest voor de verbinding tussen water, energie en voedsel en hoe we hier duurzaam mee om gaan. Ons land beschikt over de nodige expertise op dit gebied en over innovatieve technieken. Niet alleen voor multinationals, maar ook MKB-bedrijven zijn er vertegenwoordigd. Zo is er een schaarste aan schoon drinkwater. Bij verschillende paviljoens en andere gebouwen zijn de waterleidingsystemen behandeld met behulp van koper- en zilverionisatie. In Dubai is dit systeem al toegepast in hotels, scholen, winkelcentra en woongebouwen.”Wat is het voordeel van dit waterbehandelingssysteem in warmere landen?

“Koper- en zilverionen hebben een antibacteriële werking en het is als techniek veel milieuvriendelijker en effectiever dan chloor of andere chemicaliën. Het neemt de groei van bacteriën gedurende lange tijd weg in een waterleidingsysteem of koeltoren. Deze duurzame wijze is zeer effectief bij hoge temperaturen in warme landen.”Kunt u enkele praktijkvoorbeelden geven? 

“In ons eigen land en in België is het systeem bij meer dan vijfhonderd waterinstallaties toegepast. Woonzorgcentra, hotelketens, ziekenhuizen en koeltorens maken gebruik van het milieuvriendelijke waterbehandelingssysteem. Voorheen gebeurde dat vaak met milieubelastende chemicaliën.”

Delen

Journalist

Related articles