European Media Partner
De meeste Nederlanders willen best van het aardgas af. BOUW & STEDELIJKE ONTWIKKELING

Duurzaam wonen met elektrische warmte

Woningen duurzaam en aardgasvrij maken is een belangrijke opgave in Nederland, in 2050 moeten alle 7,8 miljoen woningen aardgas vrij zijn, zo verplicht het ‘Parijs-akkoord'. In het Klimaatakkoord werd vorig jaar december opgenomen dat in de periode 2019-2022 de eerste 100.000 van de 2,4 miljoen corporatiewoningen van het gas af moeten worden gehaald. Corporaties fungeren zo als ‘startmotor’ voor de grootschalige verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad. 

Een groep van ruim één miljoen huizen in en rond historische binnensteden blijkt het lastigst te verduurzamen. Ze zijn moeilijk te isoleren en je breekt de boel er niet zo gemakkelijk open. Na 2030 komt aan bod hoe deze woningen alsnog energieneutraal gemaakt kunnen worden. De technieken zijn dan doorontwikkeld en dus goedkoper. Als alles meezit, kan in 2030 wel 80 procent van de huizen in Nederland aardgasvrij zijn, aldus Milieudefensie.


De meeste Nederlanders willen best van het aardgas af, blijkt uit diverse onderzoeken. Alleen ze zeggen ook: begin toch maar even in de buurt hiernaast. Dat schiet niet op. Toch hoeft  het niet zo ingewikkeld te zijn.


Duurzaam en gasloos wonen begint met goede isolatie. Drie op de vier huizen in Nederland zijn nog niet goed geïsoleerd. Ook de verwarming is een grote energieverbruiker in huis. Bijna 50% van je energie-rekening bestaat uit kosten voor verwarming en 10% voor warm water. Op een energiezuinige en duurzame manier je huis en water verwarmen loont, zowel voor de portemonnee als het klimaat. Naast investeren in de bekendere warmtepomp kan het investeren in een elektrische vloerverwarming ook een stap in de goede richting zijn op weg naar duurzaam wonen.


Dit is een oplossing voor alle woningen, maar bij het plaatsen van een elektrische vloerverwarming is het wel noodzaak dat er een nieuwe woonvloer in het huis komt na het aanbrengen van het verwarmingssysteem. Als je de oude woonvloer per se wilt behouden wordt het lastig, maar dan bestaat er nog een optie voor wand- of plafond verwarmingssysteem.


De kwaliteit van vloerverwarmingen is de afgelopen jaren enorm vooruit gegaan. Elektrische vloerverwarming is vandaag de dag makkelijk toepasbaar, geluidloos en on-zichtbaar in alle woningen (zowel nieuwbouw- als renovatiewoningen) wanneer het geplaatst is. Ook is er geen extra ruimte en opbouw-hoogte voor nodig en kan het per vertrek of verdieping geplaatst worden. Daardoor kan de financiële investering ook in stapjes gedaan worden. Er is geen jaarlijks onder-houd of vervanging nodig op de langere termijn. Als je elektrische vloerverwarming gebruikt in combinatie met een goede isolatie en de energie die je verbruikt opwekt met groene energie via zonnepanelen of een energieleverancier die groene energie levert, zet je al een goede stap richting een duurzamere woning.

Delen

Journalist

Sylvana Terlage

Related articles