European Media Partner
Sander Pielkenrood, CEO van Dutch Clean Tech MILIEU

Drie vragen aan Sander Pielkenrood

Nog altijd hebben 2,2 miljard mensen ter wereld geen toegang tot schoon drinkwater. Dit aantal kan terug worden gebracht door middel van waterzuiveringsinstallaties en een slim financieringsmodel, aldus Sander Pielkenrood, CEO van Dutch Clean Tech.   

Hoe zorgen de waterzuiveringsinstallaties voor een verbetering van de leefomgeving?

“De waterzuiveringsinstallaties zuiveren water voor drie verschillende toepassingen. Ten eerste aan industriële klanten, opdat zij aan de lozingseisen kunnen voldoen. De tweede tak is de rioolwaterzuivering. Zo kunnen kleinere modulaire units ingezet worden in dorpen en stadsdelen, die het rioolwater zuiveren. Het gezuiverde rioolwater kan worden hergebruikt voor bijvoorbeeld irrigatie. Een goede bijdrage aan de circulaire economie. En tenslotte drinkwater. Door de installaties te plaatsen in dorpen, maar ook in snelgroeiende steden, in ontwikkelingslanden, hebben mensen ook daar toegang tot schoon drinkwater.”


Hoe dragen de waterzuiveringsinstallaties bij aan een duurzamere omgeving en oplossing voor de toegang tot schoon drinkwater?

“In ontwikkelingslanden worden veelal putten geslagen, maar dan hebben de mensen daar nog steeds geen schoon drinkwater, laat staan schoon water uit de kraan in huis. Een waterzuiveringsinstallatie biedt een structurele oplossing voor de toekomst. Daarnaast zorgt het financieringsmodel ervoor dat mensen niet hoeven te investeren in de waterzuiveringsinstallaties. In ontwikkelingslanden hebben mensen geen geld om te investeren, maar voor een relatief laag bedrag per maand te betalen voor het gebruik van de installaties, krijgen grote groepen mensen snel toegang tot schoon drinkwater.”


Wat zijn de voordelen hiervan?

“Het onderhoud van de rioolwater- en drinkwaterzuiveringsinstallaties wordt gedaan door lokaal personeel, dat wij zelf opleiden. Dat zorgt dus voor meer werkgelegenheid. Daarnaast betalen de mensen die gebruik maken van de waterzuiveringsinstallaties maandelijks een bedrag. Daardoor wordt schoon en veilig drinkwater voor hen bereikbaar. Dat is een ‘life changing event’. De investeringen worden door beleggers gedaan. Die kunnen daar niet alleen een mooi rendement mee behalen, maar beleggen hiermee ook maatschappelijk verantwoord.”   

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles