European Media Partner

Drie vragen aan Robbert Jan de Rooij

De politiek heeft met veel stakeholders te maken, die allemaal hun eigen realiteit hebben, vertelt Robbert Jan de Rooij van Goodweek ZZP Services. Bij de overheid zitten onder andere MKB Nederland, VNO-NCW, PZO, ZZP Nederland en I-ZO aan tafel. Helaas veelal apart van elkaar en niet bij elkaar. De competitieleider, de overheid, moet dan een keuze gaan maken en beslissen voor de zzp’ers en opdrachtgevers. Hoe langer daarmee gewacht wordt hoe meer verliezers er zullen zijn. De roep om duidelijkheid en zekerheid wordt steeds groter.   


Wat zou ervoor kunnen zorgen dat de politiek tot een oplossing komt voor de zzp’ers?

“Allereerst moet de groep van stakeholders kleiner worden gemaakt. Met een selecte groep van experts bij elkaar gaan zitten, zo zou de overheid tot een akkoord moeten komen. Commissie Borstlap komt na een uitgebreid onderzoek met de karige conservatieve conclusie dat iedereen in loondienst is, tenzij je kan bewijzen dat je als zelfstandige werkt. Deze omgekeerde bewijslast moet je als overheid niet willen opleggen. De stakeholders zouden met de overheid samen de regels moeten opstellen, duidelijk afspraken hierover moeten maken, zich daaraan moeten houden en handhaven.”


Hoe zou dit gerealiseerd kunnen worden?

“Alles wat er nu wordt bedacht in theorie is vaak niet uitvoerbaar in de praktijk. Tools zouden daarbij kunnen helpen. De huidige wet DBA wordt nauwelijks gehandhaafd. Er is momenteel geen controle waardoor zzp-end Nederland massaal de regels negeert. Een software tool zou kunnen laten zien of de opdracht matcht met de zzp’er. Zie dit als een moderne tegenhanger van de nu al verguisde webmodule. Zowel de zelfstandigen als opdrachtgevers als ook de overheid zijn hierbij gebaat. Dit verschaft vooraf duidelijkheid en zekerheid en kan tussentijds bewaakt worden. Via een online platform waar de opdracht goed gematcht kan worden aan de zzp’er, wordt tegelijkertijd ook gecheckt of de zzp’er goed verzekerd is en pensioen opbouwt. Zo pak je ook het probleem aan dat zzp’ers geen sociaal vangnet opbouwen, die wel door mensen in loondienst worden opgebouwd. Het gat tussen loondienst en zzp wordt kleiner en het is een duurzame oplossing voor het grootste maatschappelijke vraagstuk van de huidige arbeidsmarkt. Vanuit de markt is momenteel de beste oplossing beschikbaar om de nieuwe regelgeving  praktisch uitvoerbaar te maken.” 


Wat voor voordelen brengt dit met zich mee?

“De zzp’er kan zich focussen op zijn corebusiness en schakelt een soort Personal Assistent in die zich bezig zal houden met de bijkomende ondernemersverplichtingen, zoals juridische, administratieve en financiële zaken. Het geeft de zzp’er meer overzicht, duidelijkheid en vrijheid. Hetgeen waar zij tenslotte zzp’er voor zijn geworden. En het gros van deze voordelen geldt ook voor de opdrachtgevers.” 

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles