European Media Partner

Drie vragen aan Marcel Luijendijk

De afgelopen tijd hebben we regelmatig gehoord over lood en andere vervuilingen in ons drinkwater. Wat zegt dat over de veiligheid?

Hoe staat het met de waterkwaliteit in Nederland?

“Relatief gezien is ons drinkwater veilig. Het is echter bekend dat er reststoffen in het drinkwater zitten waarvan we niet precies weten of ze op termijn schadelijk zijn of niet.  Alleen de excessen, zoals teveel lood of GenX in het water, halen de media. We bedenken normen over maximale hoeveelheden die in drinkwater mogen zitten, maar eigenlijk zouden dit soort stoffen natuurlijk helemaal niet in het water moeten zitten.”


Wat moet er veranderen?

“We moeten ons realiseren dat we in het afvoerputje van Europa wonen. In de eerste instantie moeten we zorgen dat er geen vervuiling in het rivier- of grondwater terecht komt. Wat niet door een fabrikant geloosd wordt, hoeft er later ook niet uitgehaald te worden. Om dit te behalen is dus ook samenwerking met andere landen nodig.

“Ook denk ik dat er meer onderzoek gedaan moet worden naar het effect van de combinatie van de verschillende stoffen in het drinkwater op ons lichaam. Diverse universiteiten doen hier al onderzoek naar, maar die onderzoeken moeten worden uitgebreid.”


Hoe gaan we de waterkwaliteit verhogen?

“Vergunningen om te mogen lozen op het oppervlaktewater moeten opnieuw bekeken worden en de zuivering van het afvalwater moet verbeterd worden. Zolang we niet precies weten wat de effecten op ons lichaam zijn kun je zelf je water filteren. Hierbij denk ik niet aan een anti-kalk filter, maar aan een filter die daadwerkelijk de schadelijke stoffen uit het water haalt.” 

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles