European Media Partner

Drie vragen aan Jan-Willem Wesselink

Momenteel zijn er veel pilots gaande rondom digitalisering en technologisering in steden, maar de implementatie hiervan blijft nog achter. De City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ kan hierin een grote rol spelen. 

Wat is de City Deal?

“City Deals zijn onderdeel van de agenda van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met focus op de ruimtelijke ordening. Binnen deze deals worden vernieuwende onderdelen onderzocht die steden beïnvloeden. In ons geval onderzoeken we hoe digitalisering de stad kan veranderen. Hiermee willen we de brug slaan tussen smart en city, want er zit nog een kloof tussen ideeën en implementatie.” 


Waarom is het belangrijk dat de City Deal is getekend?

“Er zijn momenteel heel veel visies omtrent slimme steden, maar in veel gevallen blijft het bij interessante pilots omtrent digitalisering en technologisering. Met de komst van de City Deal kunnen we ervoor zorgen dat deze projecten niet in de experimentenfase blijven hangen, maar dat ze het fundament gaan vormen van onze steden. Op die manier kunnen we digitalisering en technologisering gaan inzetten voor verduurzaming, veiligheid en slimmere steden.”


Hoe draagt deze City Deal bij aan slimmere regio’s, steden en dorpen?

“We kunnen er met behulp van de City Deal voor zorgen dat digitalisering en technologisering echt vastgezet worden in het systeem. Zo houden we ons bijvoorbeeld bezig met een modelverordening voor smartcitytoepassingen. Steeds meer gemeenten krijgen bijvoorbeeld de vraag of er sensoren in de stad gehangen mogen worden. Dit is een vraag die ze vroeger niet kregen, en er is dus ook geen landelijke wetgeving voor opgesteld. Binnen de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ stellen we daarom een modelverordening op die gemeenten kunnen inzetten om zo’n vraag te toetsen. Als zo’n verordening in werking treedt kunnen andere gemeenten deze ook weer inzetten, waardoor het gemakkelijker wordt om die vraag te toetsen. Op deze manier gaan we steeds meer richting regulering, waardoor smartcitytoepassingen normaal worden.”

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles