European Media Partner

Drie vragen aan Eveline Ruinaard

Wanneer je als ondernemer een klacht hebt over een financiële dienstverlener die je niet onderling kunt oplossen, kun je altijd naar de rechter. Het kan goedkoper en vaak sneller via een ministerieel erkende alternatieve geschilbeslechter. Voor financiële klachten is dat Kifid. Het kan handig zijn een alternatieve geschilbeslechter in te schakelen.

Wat voor soort geschillen kunnen er optreden tussen kleinzakelijke ondernemers en financiële dienstverleners?

“Gedurende de looptijd van je zakelijk krediet of alternatieve financiering kan het zijn dat je als ondernemer het niet eens bent met bijvoorbeeld een verandering van het rentetarief. Of als de bank of financier het krediet ineens opeist en je vindt dat daar geen goede reden voor is. Een geschil kan ook gaan over de manier waarop de bank of financier de afspraken over vervroegd aflossen uitvoert. Of over het financieringsadvies dat is gegeven. Met dit soort kwesties kun je als kleinzakelijke ondernemer bij het financiële klachteninstituut terecht, als alternatief voor de rechter. Belangrijk: het zakelijk krediet moet zijn aangegaan op 1 juli 2018 of later en een alternatieve financiering moet zijn verstrekt op 1 juli 2019 of later.”

 

“Over een afwijzing van een krediet of alternatieve financiering kun je niet klagen bij Kifid; het staat een bank of financier vrij om een aanvraag voor een zakelijke financiering te weigeren. Met klachten over financieringsregelingen van de overheid kan een ondernemer terecht bij de bestuursrechter.”

 

Hoe kan voorkomen worden dat deze geschillen uit de hand lopen en richting de rechter gaan?

“Belangrijk is dat je als kleinzakelijke ondernemer de klacht eerst voorlegt aan de bank of financier met wie je een probleem hebt. De ervaring is dat in die interne klachtenprocedure financiële dienstverleners veel geschillen zelf met hun klant oplossen. Lukt dat niet, dan kan de door de minister erkende onafhankelijke alternatieve geschilbeslechter je klacht oplossen. Dat doen we allereerst door via bemiddeling te zoeken naar een oplossing tot tevredenheid van de kleinzakelijke ondernemer en bank of financier. Lukt dat niet, dan geeft de geschillencommissie een oordeel in een bindend advies.”

 

Waarom kan het goed zijn een ministerieel erkende alternatieve geschilbeslechter in te zetten om deze geschillen op te lossen?

“Een door de minister erkende alternatieve geschilbeslechter is een toegankelijk en deskundig alternatief voor de rechter. Je hebt geen advocaat nodig en kunt je klacht gemakkelijk online indienen. De alternatieve geschilbeslechter zal allereerst door bemiddeling zoeken naar een oplossing tot tevredenheid van beide partijen. De praktijk leert dat veel klachten op die manier snel kunnen worden opgelost. Partijen vinden met hulp van een bemiddelaar samen een oplossing voor hun geschil. Het maakt het voor jou als kleinzakelijke ondernemer gemakkelijker de relatie met je financiële dienstverlener op een goede manier voort te zetten”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles