European Media Partner

Drie vragen aan Carla Wassenaar

Vandaag de dag moet de werknemer flexibel zijn en bereid zijn om een leven lang te leren. Maar waarom is dit zo belangrijk?  

Waarom is investeren in menselijk kapitaal belangrijk?

“Dit zorgt ervoor dat je als organisatie wendbaar bent. Wendbaarheid is belangrijk op zowel organisatieniveau (strategische wendbaarheid), als operationeel niveau (wendbare teams) en op individueel niveau (wendbaar personeel). Als je werknemers zich blijven ontwikkelen kunnen deze inspelen op veranderingen in de markt. Uiteindelijk wil je als organisatie ervoor zorgen dat het personeel een leven lang met passie en uitdaging kan blijven werken. Dit levert namelijk een verhoogde concurrentiekracht op, het geeft vertrouwen en het zorgt voor een verhoogde productiviteit.” 


Hoe zorg je ervoor dat de competenties van jouw medewerkers up-to-date blijven?

“Allereerst door bewustwording te creëren voor het belang van competentieontwikkeling. Zorg er als organisatie voor dat er een klimaat heerst waarin de ontwikkeling van het personeel prioriteit nummer één is. Wanneer je een cultuur creëert van continue verbetering is het geen taboe meer om te werken aan de eigen competenties. Daarnaast is het belangrijk om een actieve en faciliterende rol aan te nemen bij het aanbieden van trainingen, coaching en andere soorten competentieontwikkelingen.”


Welke tips zou jij aan leidinggevenden willen meegeven?

“Tip één: Breng in kaart welke competenties jouw medewerkers hebben. Tip twee: Heb inzicht in welke competenties nodig zijn in de toekomst en tot welk niveau deze competenties ontwikkeld moeten zijn. Tip drie: Maak inzichtelijk welk gat er is tussen de huidige competenties en de gewenste competenties, om gerichte verbeterplannen te kunnen maken. Tip vier: Wees duidelijk en eerlijk naar de medewerker over de wensen die je hebt met betrekking tot het ontwikkelen van zijn of haar competenties. Tip vijf: Benadruk het belang van duurzame inzetbaarheid bij de medewerker. En tip zes: Schakel professionals in die je kunnen adviseren op het gebied van loopbaan- en carrièreontwikkeling binnen jouw organisatie.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles