European Media Partner

Drie vragen aan Carla Aalderink

In de palliatieve terminale zorg staan er vaak drie krachten aan het bed van iemand die in de laatste fase van zijn of haar leven zit. Het zorgpersoneel, de partner/mantelzorgers en betrokken vrijwilligers. Die laatsten zijn van essentieel belang om een goed levenseinde mede mogelijk te maken.

Wat doen vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg?

“Vrijwilligers in de palliatieve zorg kun je eigenlijk zien als een vrijwillige extra mantelzorger. Ze bieden een luisterend oor, maken een praatje met de patiënt, koken voor hen of waken simpelweg naast het bed wanneer de zorgbehoevende slaapt. De belangrijkste taak van de vrijwilliger is ‘er zijn’, en dat kan allerlei verschillende vormen aannemen. Ze nemen geen zorgtaken op zich, maar ondersteunen het zorgpersoneel bijvoorbeeld wel door eventuele veranderingen in de situatie aan hen door te geven.”


Wanneer worden vrijwilligers ingezet?

“Binnen VPTZ Nederland zijn circa 12.000 opgeleide vrijwilligers actief die ondersteunen bij deze intensieve zorg in de laatste levensfase. Dit kan thuis, in het hospice of in een zorginstelling. Het is onze visie dat goede zorg in de laatste levensfase vraagt om een samenspel tussen mantelzorgers, vrijwilligers en beroepsmatige zorg. Samen is het vaak mogelijk te realiseren dat iemand kan overlijden op zijn of haar plek van voorkeur.”


Waarom is het zo belangrijk dat deze vrijwilligers er zijn?

“De laatste fase van het leven is vaak zwaar. Er is veel zorg nodig en voor de mantelzorger is het niet altijd mogelijk alles zelf op te pakken. Bijvoorbeeld als de mantelzorger zelf ook al wat ouder is, er slechts één mantelzorger aanwezig is, of als de kinderen niet in de buurt wonen. Vrijwilligers kunnen de mantelzorger dan ondersteunen door op een aantal momenten de taken van de mantelzorger op zich te nemen. De mantelzorger kan dan een paar uurtjes op adem komen, zodat deze zijn of haar zorgtaken vol kan houden. Ook bieden vrijwilligers een luisterend oor aan zowel de stervende zelf als de mantelzorger, waardoor ze enorm veel steun kunnen bieden in een lastige tijd.”

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles