European Media Partner

Drie meest interessante projecten

Duurzame energie uit afvalwater

Op 23 juli 2020 tekenden Papierfabriek Doetinchem, Waterstromen en Waterschap Rijn en IJssel een overeenkomst om restwater van de papierfabriek duurzaam te behandelen en hiermee biogas op te wekken. Dit zal een besparing van 2300 ton CO2 per jaar opgaan leveren.


Op dit moment wordt het restwater van de papierfabriek samen met het andere afvalwater uit de gemeente Doetinchem in de rioolwaterzuivering in Etten gezuiverd, zo vermeldt Waterschap Rijn en IJssel. Door het restwater van de papierfabriek met een nieuwe leiding apart naar de rioolwaterzuivering te transporteren wordt het mogelijk om dit voor te zuiveren en zo biogas op te wekken. Dit biogas kan door de papierfabriek weer opnieuw gebruikt worden.


Het restwater van Papierfabriek Doetinchem bevat veel organische stof en is met 35 graden vrij warm, vermeldt H2Owaternetwerk.nl. Er kan zo’n 750 duizend kubieke meter biogas worden opgewekt uit het restwater, dat vervolgens via de biogasleiding teruggaat naar de papierfabriek. Hier wordt het gebruikt in de stoomketels. De warmte uit het water wordt hergebruikt om de slibgisting van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te verwarmen. Het gehele proces is aanzienlijk efficiënter dan het huidige. Momenteel kost het nog elektriciteit om organische stof uit het water te verwijderen, maar nu is dit juist andersom. Er kan dus een enorme hoeveelheid CO2 bespaard worden.


Wateropgaven integreren in plannen voor toekomstige steden

Het winnende ontwerp van NL Urban Solutions voor het 17 kilometer lange Jinghe rivier park in Xi’an China illustreert hoe diverse wateropgaven geïntegreerd kunnen worden in het stadsontwerp. Het ontwerp, dat binnenkort wordt uitgevoerd, draagt bij tot de klimaatbestendige en duurzame ontwikkeling van het Xixian New District. Het Nederlandse concept ‘ruimte voor de rivier’ is de inspiratie voor het ontwerp. Deze combineert overstromingsveiligheid met het ecologische herstel en behoudt de natuurlijke eigenschappen van de rivier. Rondom de rivier, zijn wetlands en meren gepland voor recreatie, maar ook om water in natte periodes op te vangen voor droge periodes. Diverse maatregelen dragen bij tot de zogenoemde ‘sponswerking’ van het landschap om de nadelige effecten van droge, natte en hete periodes te reduceren en condities te realiseren voor een groene, leefbare en aantrekkelijke stad.


In de toekomst zullen er volop recreatieve mogelijkheden zijn voor de half miljoen inwoners die het gebied kan huisvesten. Met natuurlijke recreatie aan beide zijden van de rivier en in parken in de uiterwaarden. Bovenop de dijken van de rivieroevers is ruimte voor stedelijke recreatie in stadsparken en op de levendige boulevards. De rivier is de ruggengraat van de nieuwe stad en verbonden met de groenblauwe netwerken, die ook de structuur vormen voor veilige fietsverbindingen in de stad.  


De economische positie van het landelijk gebied wordt versterkt met het ecotoerisme. Cultuurhistorisch, landschappelijk en ecologisch waardevolle gebieden worden beschermd. Het rivierpark zal bijdragen aan het positioneren van de Jinghe New City als een toeristische bestemming die de rijke geschiedenis, unieke cultuur en het erfgoed van de regio laat samenvloeien.Zon op de dijken

De afgelopen maanden zijn er op de binnendijk van de Spuikom in Zeeland verschillende systemen met zonnepanelen geplaatst. Hier wordt door een groep overheden, kennisinstellingen en systeembouwers het driejarige onderzoek Zon op dijken uitgevoerd, onder leiding van TNO en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA).


De vraag hierbij is hoe deze zonnesystemen kunnen worden geïntegreerd in een dijk, zonder dat hierbij concessies worden gedaan aan de eisen op het gebied van waterveiligheid. Dit onderzoek is hard nodig om te garanderen dat de zonnepanelen geen nadelig effect hebben op de waterveiligheid.


De primaire functie van dijken is natuurlijk het keren van het water. Elke dijk heeft een bepaalde veiligheidsnormering waar deze aan moet voldoen.  Een klassiek zonnepark systeem kan daarom niet op de dijken gebouwd worden, omdat dit erosievorming in de hand werkt en de veiligheid daardoor in het geding kan komen. Daarom wordt nu onderzocht hoe PV-systemen kunnen worden aangepast, zodat deze wel op de dijken geplaatst kunnen worden.


Uiteindelijk moet dit project richtlijnen opleveren die de basis vormen voor het vergunningsbeleid dat Waterschappen en gemeentelijke en provinciale overheden kunnen hanteren bij de beoordeling van aanvragen om zonneparken op de dijken te realiseren, zo meldt de Topsector Energie. Het moet heel duidelijk zijn onder welke omstandigheden zonneparken de biodiversiteit en veiligheid niet in het geding brengen.

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles