European Media Partner
Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland DIGITALISERING

Digitalisering vraagt om samenwerking

Digitale innovatie is de springplank voor het midden- en kleinbedrijf om een stap voorwaarts te zetten in efficiency en verdienvermogen. Soms gaat dat vanzelf, soms is een zetje nodig.

ICT was de afgelopen 25 jaar een enorme driver voor welzijn en welvaart. Dit versnelt de komende jaren. Data-analyse om de bedrijfsvoering te verbeteren, robotisering, kunstmatige intelligentie, platformtechnologie. De kansen en mogelijkheden zijn legio; voor het bedrijfsleven om slimmer te werken, maar ook om maatschappelijke uitdagingen zoals stijgende zorgkosten, CO2-uitstoot en verstopping op de Nederlandse wegen op te lossen.


Kabinet, bedrijfsleven en kennisinstellingen moeten samen strategische doelen stellen om die kansen ook daadwerkelijk te realiseren. Doen we dat niet, dan dreigt Nederland achterop te raken, bijvoorbeeld waar het gaat om de ontwikkeling en het verdienvermogen via digitale platformen en kunstmatige intelligentie. Want de grootste en belangrijkste platformbedrijven komen nu vrijwel zonder uitzondering uit de VS (Apple, Amazon) en China (Alibaba). Bovendien steken deze landen en bedrijven miljarden in kunstmatige intelligentie. Veel meer dan wij in Nederland en in Europa.


Als voorzitter van MKB-Nederland houd ik me met dit soort ontwikkelingen bezig, waarbij ik me –uiteraard – met name richt op de kansen voor mijn eigen achterban, mkb-ondernemers. Een aantal bedrijven staat in het middelpunt van de digitalisering. Zij ontwikkelen het verdienvermogen van morgen en overmorgen. Maar hoewel het goed gaat met de economie, zie ik ook dat winstgevendheid bij een grote groep van onze mkb-bedrijven nog achterblijft. Om dat te verbeteren én daardoor de concurrentie aan te kunnen, is het van belang dat ze productiever, duurzamer én digitaler worden. De economie is structureel aan het veranderen, het mkb moet daarin mee.


Ondernemers kunnen dat vaak niet alleen. Een gemiddeld mkb-bedrijf heeft daarvoor doorgaans niet de tijd en deskundigheid in huis. Of het nu gaat om de vraag hoe het bedrijf optimaal te beveiligen tegen cyberaanvallen of wat big data voor hen kan betekenen, ondernemers hebben soms gerichte hulp en onafhankelijke informatie nodig. Van organisaties zoals MKB-Nederland, van brancheorganisaties en andere deskundigen, maar ook van de overheid.


Staatssecretaris Mona Keijzer van EZK trekt hiervoor in haar MKB Actieplan extra geld uit en dat is mooi. Van belang is wel waar dat geld naar toe gaat. Wij praten daar graag over mee, met name omdat een publiek-private aanpak de beste weg is. Smart-Industry is daar een mooi voorbeeld van: de afgelopen jaren is bestaande technologie gematcht met bedrijven in de industrie. Door een relatief kleine, gezamenlijke investering (overheid en bedrijven samen) loopt de sector internationaal voorop. Het zou goed zijn om deze beproefde aanpak ook in andere branches uit te rollen. Zodat ondernemers op een laagdrempelige manier worden ‘meegenomen’ en waar nodig hun bedrijfsvoering optimaal digitaliseren.

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland

Delen

Journalist

Related articles