European Media Partner

Digitalisering van groot belang voor duurzame en efficiënte landbouw

Digitalisering is in veel sectoren aan de orde van de dag en zo ook in de agri- en horticultuur. Digitale oplossingen kunnen helpen de landbouw efficiënter, effectiever en duurzamer te maken.

Digitalisering kan bijvoorbeeld helpen de gesteldheid van gewassen gedetailleerder in kaart te brengen, zo valt te lezen op de website van TNO. En hoe gedetailleerder je dit kunt doen, hoe beter en gerichter je gewassen kunt verzorgen en hoe minder voedings- en bestrijdingsmiddelen er nodig zijn. Momenteel wordt er gewerkt aan slimme algoritmes op basis van datasets die verzameld worden op de akker. Met deze algoritmes kan de optimale verzorging tot op plantniveau worden bepaald. Dit zorgt dat mest en bestrijdingsmiddelen enkel daar toegepast worden waar dat echt noodzakelijk is.


Met de komst van het 5G netwerk kan het proces van monitoring, de interpretatie van de datasets en het aansturen van landbouwwerktuigen steeds meer geautomatiseerd worden en plaatsvinden met behulp van de cloud, stelt TNO. Technologieën als blockchain en artificial intelligence staan hierbij in de aandacht. In 2017 werd de wereldwijde markt voor artificial intelligence in de landbouw al geschat op 545 miljoen dollar en er werd tot 2024 een groei verwacht van meer dan 2 miljard dollar, aldus het Centrum voor Artificial Intelligence. Machines in de landbouw kunnen al een hoop menselijke taken overnemen, waardoor kosten verlaagd kunnen worden. Immers, zij kunnen 24 uur per dag doorwerken. Daarnaast kunnen computersystemen met behulp van AI ook zelf beoordelen welke actie er nodig is in verschillende situaties en keuzes maken voor meer efficiëntie. Volgens de Nederlandse AI Coalitie is het dan ook te verwachten dat in de glastuinbouw kassen volledig autonoom voedsel en sierteelt zullen gaan produceren.


Bijna twee derde van de Nederlandse akkerbouwers verwacht in de komende vijf jaar meer gebruik te gaan maken van precisielandbouwtechnieken met behulp van bijvoorbeeld drones, bodemscans en gps, zo meldt de Rabobank op basis van onderzoek onder ruim 200 bedrijven. Een groot deel van hen, namelijk zo’n 85 procent van de ondervraagde bedrijven is hier ook al mee bezig. Het grootste probleem, aldus de boeren, is dat de kosten nu vaak nog te hoog zijn. Daarbij sluiten de apparaten van verschillende leveranciers veelal niet goed op elkaar aan, waardoor een gestroomlijnde ervaring in de weg gestaan wordt. Een groot deel van de ondernemers denkt dan ook dat een aanschafsubsidie de overgang naar digitale systemen in de landbouw kan versnellen.


Een van de belangrijkste manieren om deze data te vergaren, is door middel van beeldherkenning, zo stelt het Centrum voor Artificial Intelligence. Door met drones over gewassen te vliegen kan realtime inzicht worden verkregen in de staat van de landbouw. Een andere optie is het gebruik van een speciale, zeer nauwkeurige GPS, of met behulp van sensoren op het dak van een tractor, die elke seconde checken hoe het gewas erbij staat. Met behulp van die techniek wordt een kunstmeststrooier bijvoorbeeld continu aangestuurd om precies te sturen wat het gewas nodig heeft.


Er zijn ook gratis digitale hulpmiddelen voor precisielandbouw. Zoals apps die het gewas vroeg in het seizoen aan de hand van foto’s analyseren. En er zijn verschillende websites waar akkerbouwers en melkveehouders hun percelen het hele seizoen gratis kunnen volgen via satellietbeelden die de EU beschikbaar stelt. Voorbeelden zijn Atfarm en Akkerweb. Ook bij gewasbescherming is veel resultaat te behalen door via drones of onkruid scanning de doseringen aan te passen.


Als we een duurzame landbouw willen realiseren, kunnen we simpelweg niet langer om de digitalisering heen. Alleen als we slim gebruik maken van data kunnen we de uitstoot van schadelijke stoffen verminderen en blijven voorzien in de toenemende vraag naar agrarische producten, terwijl we een gezonde leefomgeving blijven garanderen voor toekomstige generaties.

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles