European Media Partner

Digitalisering is katalysator voor ontwikkelingen in accountancy

Digitalisering heeft een enorme impact op het accountantsberoep en op de rol en werkzaamheden van de accountant. Het is een trend met vele kansen en uitdagingen. 

Digitale snelweg

Voor de gegevens in financiële administraties wordt een digitale snelweg aangelegd. Een accountant die als adviseur/samensteller werkzaam is in het MKB kan hierdoor de rol van ketenregisseur oppakken bij de informatie-uitwisseling tussen zijn klant en diens omgeving. Verschillende informatiestromen komen bij hem samen en hij heeft de beschikking over de nodige tools. Met dezelfde gegevens die nodig zijn voor het samenstellen van de jaarrekening kan de accountant toegevoegde waarde leveren. Real time dataverwerking die de accountant kan combineren met externe informatie levert actuele managementinformatie op, waarmee de ondernemer beter kan sturen en zijn bedrijfsvoering kan beheersen. 


Gestandaardiseerde digitale rapportages 

Een ander voorbeeld van de impact van digitalisering op de accountantspraktijk is dat sinds 1 januari 2018 middelgrote ondernemingen hun jaarrekening in XBRL-formaat via SBR (standard business reporting) digitaal moeten deponeren bij de Kamer van Koophandel, inclusief de door de accountant opgestelde controleverklaring in XBRL-formaat. Het SBR-jaarverslag en de SBR-controleverklaring worden door accountants digitaal gelinkt en ondertekend met een digitaal beroepscertificaat. De onderneming deponeert vervolgens zijn jaarverslag via SBR.


Cybersecurity

Behalve innovatie en het aanjagen van de verdere ontwikkeling van de accountant en zijn dienstverlening heeft digitalisering ook grote gevolgen voor de professionele scope van bijvoorbeeld controlerend accountants. Enerzijds omdat technologieën als artificial intelligence, robotics en data mining en process analytics de accountant kan ondersteunen in zijn controle of bij samenstelling van informatie. Anderzijds, de accountant is wettelijk verplicht een oordeel te vellen over de betrouwbaarheid en de continuïteit van de ICT-systemen in een organisatie. Cybercrime is voor bedrijven en organisaties een bedreigende uitwas van digitalisering. Dit betekent dat accountants steeds alerter moeten zijn en hun cliënten te wijzen op de risico’s van cybersecurity. 


Hard en zacht

Voor elke organisatie geldt niet zozeer de vraag of men wordt gehackt, maar wanneer en hoe vaak. En hoe snel daarop gereageerd kan worden. Er zijn harde en zachte maatregelen nodig in een organisatie om elke werknemer bewust te maken op de aan digitalisering verbonden risico’s inclusief cybersecurity en te instrueren wat ze moeten doen als het toch gebeurt. 


Trusted advisor

De accountant is de logische ‘trusted advisor’ van het bestuur op dit onderwerp. Elke organisatie moet zich realiseren dat cybercrime een van de grotere risico’s is die een organisatie kan bedreigen. Net als fraude of brand. Accountants hebben een rol om bestuurders bij de les te houden in dit opzicht. Gevraagd en ongevraagd. De NBA heeft een publieke management letter over cybersecurity gepubliceerd waarin de belangrijkste factoren staan geformuleerd. 

Marco van der Vegte, voorzitter Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Delen

Journalist

Related articles