European Media Partner

Digitalisering is in de watersector van groot belang

Digitalisering is voor de watersector van groot belang voor de toekomst en heeft een enorme potentie. Om deze reden werken overheid, bedrijven en kennisinstellingen in de watersector samen in het innovatieplatform Digishape. Hier worden data en kennis gedeeld, maar ook computermodellen en visualisaties om tot oplossingen te komen voor de grote uitdagingen waar de watersector voor staat. 

De laatste jaren is duidelijk geworden dat de wereld enorm snel digitaliseert. Door slim gebruik te maken van data-innovaties en digitalisering kan de watersector kosten besparen, de kwaliteit verhogen en risico’s beperken, meldt DigiShape. Overheden, bedrijven en kennisinstellingen zijn dan ook druk bezig om data steeds slimmer te gebruiken in hun bedrijfsprocessen. Maar daarbij worden data, techniek en kennis nog onvoldoende met elkaar gedeeld. Dit kan grote gevolgen hebben voor de concurrentiekracht van de Nederlandse watersector. Om de snelheid van innovaties te kunnen bijbenen is het belangrijk dat lopende initiatieven op gebied van data science worden gekoppeld en nieuwe technieken gesignaleerd, getest en geïmplementeerd. 


In het digitale magazine van RWS is te lezen dat het belang van platform DigiShape groot is. Hier vinden innovaties plaats die anders niet gebeuren en de overheid en de markt zoeken via DigiShape samen naar nieuwe oplossingen. Met meer, betere en soms realtime data wordt de basis gelegd om situaties beter te identificeren en risico’s beter te kunnen voorspellen. Maar technische data is niet voor iedereen begrijpelijk. Een vertaalslag is nodig om de informatie voor bijvoorbeeld beleidsmakers en operationeel managers in de watersector begrijpelijk te maken. 


Naar aanleiding van de DigiShape Droogte webinar, die plaatsvond november vorig jaar, is de basis gelegd voor de digitale proeftuin voor droogtebestrijding. Het thema van de webinar was ‘Beter anticiperen met nieuwe technologie, big data en data science’. Tijdens de webinar kregen de deelnemers van kennisinstellingen, waterbeheer en het bedrijfsleven een update van lopende DigiShape Droogte- initiatieven en andere ontwikkelingen op het gebied van droogtevoorspellingen, droogtedashboards, machine learning, innovatief meten en monitoren.  Als resultaat van de webinar ontstonden er volgens het platform vele nieuwe vragen en ideeën, waaronder het inzetten van actuele informatie bij digitale regelgeving, meldt Waterforum.net. 


De roep om meer samenwerking en het samenbrengen van verschillende partners is nodig. Volgens DigiShape zijn er al veel data en rekenmodellen voorhanden om oplossingen te kunnen bieden tegen de droogte, maar worden deze nog te weinig samengebracht. De verschillende expertises uit de watersector combineren met expertise uit andere sectoren, zoals de landbouw en datascience technieken, moet uiteindelijk leiden tot een ‘toolkit’, die gebruikt kan worden bijvoorbeeld in tijden van droogte, aldus Waterforum.net. De uitwisseling van kennis is dan ook cruciaal, meldt het digitale magazine van RWS. Er kan niet alleen kennis worden gehaald via DigiShape, maar deelnemers en partners moeten ook iets komen brengen om zo Nederland klaar te stomen voor de toekomst van ons water.  

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles