European Media Partner
Marc Engel, Partner Digitale Transformatie & IT Consulting en sector Transport & Logistiek bij Mazars INDUSTRIE

Digitalisering in supply chain: benut het potentieel

Digitalisering herdefinieert de manier waarop supply chains worden opgezet, beheerd en uitgevoerd. Technologische ontwikkelingen zorgen voor kansen, maar ook voor risico’s voor organisaties in deze ketens. Het verschil tussen de ‘winnaars’ en ‘verliezers’ is het vermogen om digitale ontwikkelingen te omarmen. Weten waar de kansen en risico’s liggen en hoe deze te benutten, begint met begrip van de mogelijkheden en impact van digitalisering.

De COVID-19 pandemie en de consequenties daarvan hebben recentelijk de kwetsbaarheid als ook de afhankelijkheid van supply chains voor veel organisaties aangetoond. Daarnaast staan supply chains volop in de schijnwerpers als het gaat om de impact op het klimaat en de verwachte bijdrage aan verduurzaming. Ook zien we de gevolgen van veranderend klantgedrag (denk bijvoorbeeld aan e-commerce), waardoor supply chains zich voortdurend moeten aanpassen aan het gedrag van de eindgebruikers.


Deze ontwikkelingen stellen steeds meer eisen aan supply chains ten aanzien van duurzaamheid, schaalbaarheid, flexibiliteit en vernieuwing. Nieuwe technologie - denk hierbij aan cloudarchitectuur, robotisering (fysiek en RPA (Robotic Process Automation)), data-analyse en -uitwisseling, blockchain, digital twins, Artificial Intelligence (AI)/Machine Learning (ML), process mining – ondersteunt de mogelijkheden hierin, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van visibility, synchromodaal, paperless, carbonfootprint en control towers. Digitalisering is daarom van cruciaal belang in de strategie en operatie van logistiek.


Hoe wordt digitalisering nu toegepast binnen logistieke organisaties? Uit recentelijk onderzoek van Mazars op het gebied van data-analyse in de bedrijfsvoering van transportondernemingen blijkt dat er nog veel onbenut potentieel is. Dat wekt verbazing omdat in de transportbranche, waarin de marges dun en volatiel zijn, je zou verwachten dat men scherp aan de wind wil varen door meer en beter inzicht in bedrijfsvoering en performance. 


Een cruciale reden hiervoor is het ontbreken van een concrete visie in de top van de onderneming op de toepassing van technologie in de organisatie en in de keten. Dit is het startpunt van digitale transformatie en randvoorwaardelijk voor succes. Bottom-up-ontwikkeling vanaf de werkvloer alleen is niet voldoende. 


Vanuit de filosofie ‘Think big - Start small’ is het advies om digitalisering te starten met (pilot)projecten of proof-of-concepts om op kleine schaal de (on)mogelijkheden van nieuwe technologieën te leren en de impact op de supply chain te begrijpen. Meestal zijn daarvoor de afdelingen Planning, Warehousing en Distributie goede plekken, maar ook aanpalende afdelingen als Inkoop, Productie, en ook Sales/Customer Service, Finance en HR kunnen dienen als startpunt. De ervaringen geven inhoud en richting aan volgende stappen – vaak opgenomen in een roadmap. De top performers in het eerder aangehaalde onderzoek geven aan dat de investeringen in data-analyse zich ruimschoots terugbetalen, en dat ze - terugkijkend - hier eigenlijk eerder mee hadden moeten beginnen. 

 

Digitalisering gaat echter niet alleen over IT en systemen. Het betekent ook vaak een andere manier van werken door te (leren) vertrouwen op technologie. Een mix tussen logistieke professionals die jarenlang gewend zijn om op basis van ervaring te werken, met jongere medewerkers (afkomstig uit het hoger en middelbaar onderwijs) die vertrouwd zijn met digitalisering, draagt in hoge mate bij aan een succesvolle implementatie en het benutten van het digitale potentieel.

Delen

Journalist

Marc Engel

Related articles