European Media Partner

Digitalisering gaat in de zorg juist voor meer contact zorgen

Zorginnovaties zijn het afgelopen jaar in een stroomversnelling geraakt. Door de coronacrisis konden we niet zomaar naar de huisarts en afspraken en zelfs diagnoses werden in het ziekenhuis uitgesteld. 

“Vooral de zorg op afstand is in een enorme versnelling geraakt”, vertelt Ron Smeets, redacteur bij ICT&health, het kennisplatform voor zorginnovatie. “Telemonitoring met behulp van webcams en sensoren zorgde ervoor dat zorg op afstand kon worden uitgevoerd. Projecten omtrent digitalisering en zorg op afstand, die op de stapel lagen van ziekenhuizen werden voor de coronacrisis door drukte en budgetten niet opgepakt. De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat deze projecten in de praktijk werden gebracht. En waar voorheen bijna geen enkele (huis)arts gebruik maakte van beeldbellen, deed 75 procent van de (huis)artsen dit wel in juli 2020.”


Het is niet mens eigen om snel mee te gaan in veranderingen. “De innovaties omtrent digitalisering in de zorg hebben de ogen van vele zorginstellingen geopend. Daarnaast is de acceptatie ook enorm gegroeid. Vroeger ging men voor bankzaken naar de bank, want via het internet was dit zo onpersoonlijk. Na flink wat jaren regelt bijna iedereen nu zijn bankzaken online. Gezondheid gaat ook over persoonlijke zaken die mensen niet zo snel digitaal bespreken, maar beeldbellen zorgt ervoor dat men de arts alsnog in de ogen kan aankijken en dat helpt enorm bij de acceptatie van nieuwe digitale innovaties.”


“Daarnaast zien we dat de zorg zich steeds meer verplaatst naar de patiënt thuis”, aldus Smeets. “Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport focust zich nu om de zorg op de juist plek te krijgen. Wanneer iemand die chemobehandelingen nodig heeft deze ook thuis kan ontvangen, blijft er in het ziekenhuis meer tijd en personeel over voor de acute zorg. En men zegt wel eens dat een patiënt in het ziekenhuis alleen maar zieker wordt. In de eigen omgeving worden patiënten over het algemeen sneller beter. Bovendien is het vanuit huis monitoren of behandelingen uitvoeren ook nog eens heel simpel. Met een goed beveiligde app kunnen via de telefoon, tablet of computer resultaten worden doorgegeven aan de zorgverlener. En als de zorgverlener een waarde ontvangt die afwijkt kan het ziekenhuis besluiten om in te grijpen middels een thuisbezoek van een verpleger of opname in het ziekenhuis.”


Deze manier van zorg op de juiste plek wordt nu al veel ingezet bij ex-COVID-19 patiënten. “Zuurstofsaturatie wordt thuis gemonitord en het doorgeven van deze gegevens via een app en een korte beschrijving van hoe de patiënt zich die dag voelt, zorgen ervoor dat in het ziekenhuis weer een bed en ‘handen’ vrijkomen voor acute zorg. Ook de inzet van artificial intelligence voor diagnostiek en het gebruik van 3D printers zal in de toekomst steeds groter gaan worden. Zo zal het bij botbreuken niet meer gewoonlijk zijn om metalen platen en pinnen te gebruiken, maar kan de breuk met een geïmplementeerd weefsel uit de 3D printer aan het bot gemakkelijker herstellen en lost het weefsel van de 3D printer vanzelf op in het lichaam.”


De digitalisering in de zorg, en met name de digitale oplossingen voor zorg op afstand, zorgen juist voor meer persoonlijk contact. “Waar vroeger werd gedacht dat digitale oplossingen voor meer afstand tussen de arts en patiënt zorgen is dat beeld, onder andere door de coronacrisis, bijgedraaid. Patiënten en artsen zijn juist gebaat bij zorg op afstand. De zorg kan zo efficiënter worden ingezet en patiënten krijgen de juiste zorg op de juiste plek terwijl arts en patiënt elkaar in de ogen kunnen blijven aankijken via het beeldbellen.”


Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles