European Media Partner

Digitale transformatie in de zorg wereldwijd nodig voor een lang en gezond leven

De Nederlandse gezondheidszorg behoort tot de beste wereldwijd. Met de komst van het coronavirus ging er wereldwijd een schok door de gezondheidszorgsystemen. Deze schok legde de zwaktes in zorgsystemen bloot, maar zorgde tegelijkertijd voor een versnelling van  bestaande trends. 


“Digitalisering was er al voor de coronacrisis. In de praktijk bleek de techniek er al te zijn, maar de implementatie bleef achter”, vertelt Micha van Lin, directeur Task Force Health Care. “Toen het coronavirus de wereld in zijn greep hield zagen we dat digitalisering breed werd omarmd om de druk op de gezondheidszorg te verlichten. Zo was in Nederland, en in andere landen, begin maart de huisartsenzorg volledig overbelast en moesten patiënten worden doorverwezen naar andere huisartsen die geen toegang hadden tot de patiëntgegevens. Met de opt out aanpak veranderde dit. Door een opt out aanpak, kreeg de huisarts met één druk op de knop toegang tot het dossier van de patiënt, als de patiënt daar zijn of haar goedkeuring voor gaf. Dat was een echte doorbraak in de gezondheidszorg die ook in de toekomst toegepast zal worden.”


“Het omarmen van digitalisering is noodzakelijk om de coronapandemie effectief te bestrijden. Het Virus Outbreak Data Access Network (VODAN) wisselt internationaal data uit gebaseerd op de FAIR principes (Findability, Accessibility, Interoperability, and Reuse) en analyseert deze om zo meer te weten te komen over het coronavirus, aldus Van Lin. 


Digitalisering helpt ook om gezondheidszorg in het algemeen toegankelijk en betaalbaar te houden. “In Nederland lopen we op een aantal terreinen van digitalisering van de zorg voorop. Het inzetten van deze kennis kan de gezondheidszorg ook elders, in lage- en middeninkomen landen, structureel verbeteren en de toegang tot gezondheidszorg vergroten. Dat vraagt om internationale samenwerking. Het is nu zaak om wat we tot nu toe hebben geleerd van de digitalisering vast te houden en daar op door te pakken.”


De dialoog aan gaan en het uitwisselen van kennis is daarbij van belang, gaat Van Lin verder. “Om zo oplossingen toepasbaar te maken in andere landen. En daarnaast kunnen landen veel van elkaar leren door kennis en ervaringen uit te wisselen waardoor de samenwerking wordt versterkt. De World of Health Care is een belangrijk jaarlijks evenement om dat te bereiken. Zo werd er afgelopen november bij een specifieke sessie over Digital Transformations for Universal Health Coverage in Emerging Economies,  de uitdagingen, zowel financieel als op het gebied van zorgkwaliteit, omtrent de gezondheidszorg in Afrika en andere opkomende economieën besproken.” 


De World of Health Care en vele andere samenwerkingen onderstrepen het belang van een open houding van alle betrokken partners, besluit Van Lin. “Kennis maken met nieuwe partners lukt digitaal wel, maar deze ook onderhouden en daadwerkelijk een project realiseren is moeilijker, zeker in deze bijzondere tijden. Gelukkig zijn de digitale tools beschikbaar om internationale uitwisseling zinvol vorm te blijven geven voor een goede en een digitale gezondheidszorg wereldwijd.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles