European Media Partner

Digitale transformatie heeft data, technologie én kritische vakkennis van de mens nodig

De coronacrisis heeft de digitale transformatie in een versnelling gebracht. Het brengt nieuwe kansen en nieuwe vragen met zich mee. Vragen zoals hoe organisaties bewuster om kunnen gaan met hun data. Of wat data en technologie voor bedrijven kan betekenen en welke verantwoordelijkheden daarbij voor medewerkers komen kijken. Digitale transformatie heeft een impact op de wereld, de maatschappij en het klimaat en vraagt een weloverwogen aanpak. 

“Data en technologie spelen een key rol in de digitale transformatie. Zij maken deze transformatie immers mogelijk”, vertelt Sophie Kuijt, CTO IBM Services GBS NL & AI ethics community lead. “Organisaties zouden dan ook heel goed moeten nadenken over welke (technologische) oplossingen het beste bij de organisatie passen. Niet voor de eerste beste oplossing gaan, maar echt kijken wat er op de markt is en onderzoeken wat past bij de waarden van de organisatie en het ecosysteem.”


Ook het investeren in opleidingen is essentieel voor de digitale transformatie naast technologie, aldus Kuijt. “Organisaties horen hier dan ook voldoende aandacht aan te besteden. Banen veranderen en daarmee ook het werk en kennis die daarvoor nodig is. Het afgelopen jaar hebben we kunnen zien dat digitale educatie makkelijk te organiseren is op een grotere schaal. Deze investering in human capital blijft nodig, want waar voorheen werd gedacht dat door automatisering de banen van de mensen zouden worden overgenomen, hebben we juist kunnen zien dat in organisaties essentiële banen ontstonden door automatisering. De mens zal altijd eindverantwoordelijk blijven in de digitale transformatie en zal daarbij kritisch vakkennis moeten kunnen blijven toetsen.”


De digitale en fysieke wereld raken meer en meer met elkaar verbonden, besluit Kuijt. “Je ziet dat het nauw samenwerken in ecosystemen, met verschillende partijen zoals gebruikers, verschillende technologie partners en industriepartners, hierin heel belangrijk is. Het gebruik van open standaarden en open cloud technologie sluit aan op deze ontwikkeling en je ziet dat bedrijven hier steeds vaker voor kiezen. Door zo samen te werken, kun je heel snel en waardevol innoveren.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles