European Media Partner

Digitale politieke beraadslaging en besluitvorming zorgt voor continuïteit

Vanaf 8 april 2020 geldt de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (voor de provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en is het voor decentrale overheden mogelijk om digitaal debatten te voeren en besluiten te nemen. De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is in november door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weer verlengd tot en met maart 2021.

De afgelopen maanden is er veel veranderd door het coronavirus. Zo hebben we nu een anderhalvemetersamenleving met als gevolg dat er ook binnen lokale besturen is gekeken naar oplossingen om aan deze nieuwe samenleving te kunnen voldoen. Vergaderingen van de gemeenteraad mogen van de overheid nog wel fysiek plaatsvinden, maar in vele gevallen is dat niet mogelijk of wenselijk. De maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan leggen een samenkomstverbod op voor heel Nederland. Teun van Oostbrugge, raadsgriffier van de gemeente Schouwen-Duiveland, vindt dat raadsleden daarin een voorbeeldfunctie hebben, ook al geldt het verbod niet voor raadvergaderingen. “Het schetst geen goed beeld wanneer een hele grote groep raadsleden in één zaal bij elkaar gaat zitten, terwijl de burger met maximaal twee mensen over straat mag.”


Met alleen digitaal vergaderen zijn de raadsleden er nog niet. Voor besluitvorming moet er namelijk tijdens een digitale vergadering ook gestemd worden. Voor de coronacrisis was dit niet mogelijk binnen de Gemeentewet, maar door de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is het nu dus ook mogelijk om via bijvoorbeeld Zoom of Microsoft Teams rechtsgeldige besluiten te nemen. De gemeente Schouwen-Duiveland maakte hier nog geen twaalf uur na publicatie van de spoedwet gebruik om het besluitvormingsproces ook in deze tijden door te laten gaan. Een live videoverbinding is een vereiste, zodat ook inwoners van de gemeente de vergadering kunnen volgen. “In het verleden streamden we raadsvergaderingen alleen met audio. Om een digitale besluitvormende vergadering te houden, hebben wij in korte tijd gezorgd dat tijdens raadsvergaderingen zowel geluid als beeld beschikbaar zijn.” Ook de gemeente Rotterdam maakt sinds donderdag 23 april jongstleden gebruik van de digitaal besluitvormende raadsvergadering. Met 41 raadsleden werd toen over 45 stemmingen digitaal een besluit genomen. 


Er is wel een licht verschil in de grote van de gemeenten en de mate van digitaal vergaderen en besluiten, aldus de website www.raadsleden.nl. In totaal vindt 32 procent van de raadsvergaderingen in Nederland nu online plaats. In de grote gemeenten is 31 procent van de raadsvergaderingen digitaal, in middelgrote gemeenten is dat 38 procent en in kleine gemeenten is dat 25 procent. De kleinere gemeenten blijken in de praktijk vaak toch fysiek te kunnen vergaderen. Maar daar moet wel bij vermeld worden dat raadsvergaderingen wellicht vaker fysiek plaatsvinden, maar bijvoorbeeld de commissievergaderingen en dergelijken gebeuren wel online. Er wordt dus verschillend vergaderd, online of fysiek, maar één ding is duidelijk.  De mogelijkheid om ook online te kunnen vergaderen én besluiten maakt het besluitvormingsproces een stuk efficiënter. Het politieke besluitvormingsproces stopt nooit en de digitale middelen om dit te faciliteren zorgen voor een continuïteit in dit proces. 


Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles