European Media Partner

Digitale innovatie: De overheid is er voor burgers en bedrijven, niet andersom

De overheid móét de mogelijkheden van digitalisering zo actief mogelijk bijhouden. Maar dat kunnen we niet alleen. Kansen voor onze dienstverlening ontdekken we door samen met ondernemers en wetenschappers te werken aan innovatie.

Ik kijk uit naar de Conferentie Nederland Digitaal komende maand. Ik kijk ernaar uit om afspraken te kunnen maken voor meer concrete samenwerking. Want de dienstverlening van onze overheid verbetert als de luiken openstaan. Op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een team van ambtenaren juist buiten het departement actief op zoek naar slimme oplossingen. Deze ‘Gideonsbende’ haalt tegendraadse ideeën op. Ze denken na over oplossingen waar de overheid normaal gesproken niet mee komt, zodat burgers en bedrijven uiteindelijk profiteren van digitale innovatie bij de overheid.


Die strategie sluit aan bij de Agenda Digitale Overheid: NL DIGIbeter. Deze agenda is niet in beton gegoten, omdat we flexibel willen inspringen op nieuwe ontwikkelingen. We moeten experimenteren en buiten de gebaande paden durven treden. Wel met samenhangende maatregelen, zodat het digitale contact tussen de overheid en burgers en ondernemers beter wordt.


We investeren in innovatie, doen mee aan hackathons en verbinden startups aan de overheid om onze dienstverlening te verbeteren. Nederlanders die niet goed, of helemaal niet, overweg kunnen met technologie schieten we daarnaast te hulp. We ondersteunen hen met cursussen over digitalisering. Voor wie het lastig blijft, willen we het eenvoudiger maken om iemand te machtigen om digitale zaken met de overheid te kunnen doen


De bestaande dienstverlening van de overheid maken we - in kleine overzichtelijke stapjes - beter. Bijvoorbeeld met de introductie van de Berichtenbox-app voor MijnOverheid afgelopen jaar. Een app waar mensen op één plek de post en gegevens van steeds meer overheidsorganisaties vinden. Ook willen we meer diensten in één pakket aanbieden. De overheid is er immers voor burgers en bedrijven, niet andersom.


Nieuwe technologieën helpen die dienstverlening maar roepen tegelijkertijd soms ook vragen op. Neem het thema van de conferentie, “slimme toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI)”. Nieuwe technologieën vragen ook om fundamentele discussies, met burgers, bedrijven en de wetenschap. 


Deze conferentie draagt bij aan de opdracht om digitalisering aan zo veel mogelijk Nederlanders ten goede te laten komen. Ik zie veel ondernemers en wetenschappers die dat aan het hart gaat. Zij vinden mij aan hun zijde. 


Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Delen

Journalist

Related articles