European Media Partner

Digital Transformation Planning

Van 'brick and mortar' naar digitale business

Als uw bedrijf, zowel startup als een bestaand bedrijf, overweegt om van een 'brick and mortar' organisatie te migreren naar een digitale business, dan kan ik aanbevelen om een stappenplan te  ontwikkelen waarmee u van de huidige situatie naar de nieuwe situatie migreert. Dit stappenplan of roadmap helpt u drempels te overwinnen, kostbare fouten te voorkomen en tijdrovende omwegen te elimineren die u verhinderen uw doelen en uw uiteindelijke bestemming te bereiken. 

Digitale transformatie vereist een integrale aanpak 

Voor een integrale aanpak wordt het volgende voorgesteld: 


Stel een multifunctioneel team samen, bestaande uit business – en technische managers. Doel van deze 'business/IT alignment' is een beter begrip tussen de partijen die resulteert in een kortere weg van strategie naar operatie, en een kwalitatief beter eindproduct, zijnde de digitale blauwdruk. Deze blauwdruk is de basis voor verdere digitale projecten

Maak gebruik van een integrale methode – Digital Transformation Planning (DTP) – om uw blauwdruk te ontwikkelen. De beste aanpak is een mix van twee bestaande methodes, Business Model Canvas en SOSTAC®. Doel van deze aanpak is om digitale planning te combineren met business planning, wat resulteert in een betere en vollediger blauwdruk  


Business Model Canvas

Het Business Model Canvas (BMC) is ontwikkeld door Alexander Osterwalder en Yves Pigneur. Het is de meest gebruikte methode voor het ontwikkelen en visualiseren van een business model. Het BMC heeft negen building blocks, die een goed overzicht geven van het business model:


Customer segments: Wie is de klant? Wat denken, zien, voelen en doen zij?

Value Proposition: Wat is waardevol aan onze propositie? Waarom kopen klanten onze  diensten?

Channels: Hoe worden onze proposities gepromoot, verkocht en geleverd? Waarom?  

Customer Relationships: Hoe gaan wij om met de klant tijdens hun 'journey'

Revenue Streams: Hoe verdient ons bedrijf inkomsten uit de waardeproposities?

Key Activities: Welke unieke strategische zaken doet ons bedrijf om zijn propositie te realiseren?

Key Resources: Welke unieke strategische activa moet ons bedrijf hebben om te concurreren?

Key Partnerships: Wat kan ons bedrijf niet doen, zodat we ons kunnen concentreren op onze kernactiviteiten?

Cost Structure: Wat zijn de belangrijkste kostenfactoren van ons bedrijf? Hoe zijn ze gekoppeld aan inkomsten?


SOSTAC®

Het SOSTAC® planning model is ontwikkeld door Paul Smith van PRSmith voor digital marketing. Zelf gebruik ik SOSTAC® breder voor digitale  transformatie. Het model bestaat uit zes stappen: 


Situation Analysis: Geef een overzicht van onze organisatie – wie wij zijn, wat wij doen en hoe wij communiceren

Objectives: Bepaal onze doelstellingen en maak deze meetbaar

Strategy: Definieer een strategie om onze doelstellingen te bereiken. Ga niet in detail

Tactics: Hier gaan wij in detail. Welke kanalen gaan wij gebruiken? Welke skills gaan wij  inhuren?

Action: Beschrijf voor elk van de tactieken de te leveren producten en verantwoordelijkheden

Control: Hoe kunnen wij onze prestaties volgen en meten ten opzichte van onze doelstellingen uit stap 2?


Waarom Digital Transformation Planning?

Een aantal redenen waarom DTP als aanpak de voorkeur heeft:


Eenvoud: Beide methoden binnen DTP zijn eenvoudig te leren en toe te passen

Multi-inzetbaarheid: DTP kunt u voor elke technologie breed inzetten op zowel bedrijfs- als business unit niveau, dus met één aanpak kunt u de transformatie doen

Volledige transformatie: Dankzij de inzet van een multifunctioneel team (business én technologie) maakt DTP een volledige transformatie van strategie tot implementatie mogelijk

Doorlooptijd: Door deelname van key people in business en technologie heeft u snel een digitale blauwdruk ontwikkeld 


Meer informatie nodig?

In januari 2019 heb ik een managementboek gepubliceerd getiteld “New World Technologies: 2020 and Beyond”. In hoofdstuk 4 “Digital Transformation Planning” vindt u een nadere uitleg van de methode inclusief voorbeelden. 

Delen

Journalist

Related articles