European Media Partner

Digitaal trainen op de computer vermindert klachten

Sinds het begin van de corona crisis krijgt de thuiswerkplek enorm veel aandacht. Waaraan voldoet een gezonde en veilige werkplek? Hoe houd je als organisatie je medewerkers productief? En de kernvraag: Laat je als organisatie de verantwoordelijkheid bij de medewerkers of draag je bij aan goede werkomstandigheden?

De manier van werken is de afgelopen decennia steeds meer eentonig geworden door automatisering en informatisering. “Het directe gevolg is dat we steeds meer zijn gaan zitten en minder zijn gaan bewegen”, vertelt Jens Hommen, verantwoordelijk voor Pausit in de Benelux. “In 2019 zaten we gemiddeld al 8,9 uur per dag, en de verwachting is dat dit door corona alleen maar meer geworden is. De directe gevolgen hiervan ondervind je als werkgever als je kijkt naar de arbeidsproductiviteit en het ziekteverzuim.”

De afgelopen maanden is het bezoek aan fysiotherapeuten enorm toegenomen, zijn klachten aan nek, rug en schouders zeer gebruikelijk en lijkt de term RSI, terug van nooit weggeweest. “Om dit te voorkomen zijn de juiste omstandigheden op de thuiswerkplek net zo cruciaal als op kantoor. Misschien nog wel urgenter aangezien er thuis meer eenzaamheid en stress toegevoegd kan worden.” 

Maar waar moet een optimale werkplek volgens Hommen aan voldoen? “Naast dat hij schoon moet zijn en voldoende geventileerd, dienen het bureau, de stoel en de computer te voldoen aan de juiste richtlijnen qua hoogte, dient er goede verlichting te zijn en is regelmatige beweging erg belangrijk.” 

Niklas Palmér, een Kinesioloog/Osteopaat uit Örebro (Zweden) merkte in het begin van de eeuwwisseling al dat hij veel patiënten met gelijksoortige klachten moest behandelen, veelal als gevolg van sedentair gedrag (Langdurig zittend werk). “Belangrijk hierbij is dat mensen door drukte zichtzelf geen pauzemoment gunnen en vervolgens te lang doorgaan”, stelt Hommen. “Digitale hulpmiddelen als applicaties kunnen dienen als herinnering en zorgen voor de juiste begeleiding voor een gezonde werkdag, naast het hebben van een ergonomische werkplek. De toekomst zal liggen in het steeds meer gebruiken van digitale hulpmiddelen om onze gezondheid te stimuleren aangezien wij hier door drukte te weinig aan toekomen.”

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles